Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Symbolismus

Symbolismus je umělecké hnutí, které vzniklo ve Francii roku 1886, největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století.

Samotný název "symbolista" byl poprvé použit kritikem Jeanem Moréasem, který vynalezl termín, aby rozlišoval Symbolisty od souvisejících dekadentů literatury a umění.

Zastoupení něčeho v symbolické podobě nebo přiřazení něčeho symbolického významu, charakteru, osobě, či třeba místu.

"reprezentování věcí skrze symboly", od symbolu + -ismus. Atestováno od roku 1892 jako hnutí ve francouzské literatuře, které se zaměřovalo na představení myšlenek a emocí nepřímým návrhem spíše než přímým vyjádřením; Odmítá realismus a naturalismus, přiložil symbolický význam k určitým předmětům, slovům atd. Symbolismus byl reakcí ve prospěch duchovnosti, představivosti a snů.

S v zahraniční literatuře: francouzský básník Paul Verlaine (1844-1896), Charles Baudelaire’s Arthur Rimbaud S v literatuře je často využíván jako nástroj ke zlepšení psaní které poté působí bohatěji. S v české literatuře: Otokar Březina, Petr Bezruč, Viktor Dyk

Symbolismus v umění se od symbolismu v literatuře celkem liší. Ačkoli oba byly v mnoha aspektech podobné. V malbě symbolismus může být považován za oživení některých mystických tendencí v romantické tradici. Zároveň se také přibližoval sebevědomému morbidnímu a dekadentnímu směru.

Bylo zde několik nesourodých skupin symbolizujících malířů a vizuálních umělců, mezi nimiž byli Gustav Moreau, Gustav Klimt, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Jacek Malczewski, Odilon Redon, Pierre Puvis de Chavannes, Henri Fantin-Latour, Gaston Bussière, Edvard Munch, A Jan Toorop.

S v českém umění: Max Švabinský, Jan Zrzavý, František Bílek

S v zahraniční hudbě: Symbolistická estetika měla hluboký dopad na tvorbu Clauda Debussyho, Erika Satie anebo Alexandra Nikolajeviče Skrjabina. S v české hudbě: Richard Wagner


Související pojmy: → dekadence, → umění, → literatura.


Zdroje

VEBROVÁ, Jitka a Tomáš KRAJÍČEK. Slovník cizích slov. Praha: Plot, 2006. ISBN 80-86523-77-2. THAMES & HUDSON, Art the whole story, 2010


Macháčková Lucie 9.5.2017

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Lucije, Quido Meruňka