Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Swing

Pojem s. označuje 1. hudební žánr, který se formoval od konce 20. let 20. století a v němž se významně uplatňuje jazz (v popularizované podobě). S. je typický míšením černošských a bělošských prvků a tvoří přechodnou formu od jazzu tradičního k jazzu modernímu. (Wikipedie, [1])

Oproti starší hudbě byl větší důraz kladen na sólovou improvizaci, swingovaný rytmus spíše než na rovný a větší rovnováhu mezi všemi čtyřmi dobami taktu (k postupnému přechodu na „four-beat-jazz“ docházelo přibližně v letech 1930-1935, kdy tubu nahradila basa, resp. „walking bass“, banjo, kytara a rytmus byl přenesen ze snare bubnu na činel hi-hat). Tradiční obsazení orchestru bylo minimálně 13 nástrojů – 3 trubky, 2 trombóny, 4 plátkové nástroje, piano, kytara, basa, bicí. Většina orchestrů však měla i menší obsazení, která byla levnější a měla větší možnost angažmá a prostor pro improvizaci. Rytmická sekce (kytara, basa, bicí, klavír) měla velký vliv na vývoj pozdější populární hudby, především pak na rhythm&blues, jump blues, rock&roll atd.

Mezi významné orchestry patřily především orchestry Fletchera Hendersona, Dukea Ellingtona, Counta Basieho, Bennyho Goodmana, Jimmyho Lunceforda, Artie Shawa, Earla Hinese, Chicka Webba, Lionela Hamptona a dalších. Žánr začal upadat po vstupu USA do 2. světové války, v důsledku čehož nebyl dostatek financí na provoz sítě tanečních a koncertních sálů a většina orchestrů přišla o angažmá. Popularitu naopak získala menší uskupení a nově vzniklý styl be-bop.

Pojem s. se též užívá pro označení 2. skupiny tanců vzniklých současně se swingovou hudbou ve 20. až 40. letech 20. století. Většina swingových tanců je pak spojena s afroamerickými komunitami. (Wikipedie, [2]). Mezi tyto tance lze zařadit například Lindy Hop, Charleston, Balbou a Shag. Úpadek swingových tanců nastal také po vstupu USA do 2. světové války, během níž se radikálně proměnil hudební styl a po jejím skončení již neexistovala tradice taneční hudby v takové míře, jako tomu bylo před válkou.

V muzikálové oblasti pak pojem s. slangově označuje 3. člověka, majícího v rámci jednoho představení na starosti několik malých rolí. Někdy je takto používaný výraz s. zaměňován i s pojmem → understudy, jelikož takovýto člověk může mít občas nastudovánu i roli větší.

Související pojmy: → žánry hudební, → muzikál, → understudy, → alternace, → company, → hudba, → tanec, → electro swing.

L:
KERNFELD, Barry Dean. The New Grove dictionary of jazz. New York : Grove's Dictionaries of Music [distributor], 1988.
ABDOULAEV, Alexandre. Savoy: Reassessing the Role of the “World’s Finest Ballroom” in Music and Culture, 1926-1958. [online]. Boston, 2014. Disertační práce. Boston University. Přístup z: [3]

Eva Heřmanová 14.1.2013, Štěpán Jordánek 1.6.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Xjors01, Zofka777