Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

S.č.k.n. je občanské sdružení, jehož členy jsou nakladatelé, knihkupci, distributoři a subjekty s vydavatelskými útvary (vysoké školy, knihovny, ústavy). Byl založen v roce 1879 za účelem rozvoje a podpory knižní kultury, zejména činnosti nakladatelské a knihkupecké a dodržování profesní etiky. Zakladateli byly osobnosti jako J. R. Vilímek, J. Otto a F. Topič. Roku 1949 byl Svaz zlikvidován a jeho majetek byl zabaven. V roce 1990 byl Svaz obnoven a navázal na odkaz historické organizace s cílem hájit profesní zájmy nakladatelů, distributorů a knihkupců. K 1.8. 2011 měl 216 členů.

S.č.k.n. je členem Federace evropských nakladatelů (FEP) a Evropské knihkupecké federace (EBF). Spolupracuje také s Mezinárodním sdružením nakladatelů (IPA).

S.č.k.n. se mj. zabývá:

• problémy distribuce periodických a neperiodických publikací;

• zpracováním a vydáváním metodických doporučení, informací a přehledů pro potřeby členů a zajišťuje pro ně poradenskou činnost.

• Vznáší v zájmu svých členů připomínky k projednávaným zákonům.

• Pořádá odborné sjezdy, výstavy, přednášky.

V roce 1997 založil Svaz společnost Svět knihy, jejíž hlavní náplní je organizace mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha. Od roku 2009 organizuje S.č.k.n. Cenu Jiřího Ortena. Dále od r. 2002 vydává časopis Knižní novinky, podávající informace o dění v knižním oboru a vycházející knižní produkci v ČR; ročně vychází dvacet čísel (z toho pět dvojčísel). S.č.k.n. také organizuje týdenní sběr dat o prodejnosti knih a každý týden vydává žebříček nejprodávanějších titulů, a to jak knižních, tak elektronických. Kromě toho provozuje S.č.k.n. Databázi české knihy určenou k rychlému oznamování nových vydaných titulů; nakladatelé sem mohou vkládat pouze knihy s ISBN. Mezi aktivity S.č.k.n. patří i vytváření kampaní na podporu čtení (př. Kniha - závislost na celý život, Rosteme s knihou).

Související pojmy: → titul, → kampaň, → kniha, → nakladatelství, → vydavatelství, → databáze, → Cena Jiřího Ortena, → veletrh, → výstava, → publikace, → metodika, → Federace knihkupecká, Evropská, → Federace nakladatelů, evropských, → Sdružení nakladatelů, Mezinárodní, → knihovna, → sdružení občanské, → etika, → kultura knižní, → ISBN.

L: Informace o SČKN [on-line]. Svaz českých knihkupců a nakladatelů: Praha 1, © 2009–12 [cit. 2013-11-20]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 24.11.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777