Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Suprematismus

(z lat. supremus = nejvyšší)

S. je umění čisté geometrické abstrakce.Počátky suprematistických tendencí se objevily už ve futurismu, který se do Ruska dostal kolem roku 1910. Zakladatelem směru je ruský malíř K. Malevič. V roce 1915 založil Malevič také skupinu Supremus. Jejími členy byli např O. Rozanová, N. Suetin, I. Puni.

Malevič byl předtím členem skupiny Kárový spodek. Roku 1913 se rozhodl své umění „vysvobodit od nánosu zobrazivého světa“. Geometrické tvary pro něj symbolizovaly vládu vyššího světa, než je svět vjemů. Malevič byl křesťanský mystik a věřil, že tvorba a vnímání umění jsou duševní aktivity nezávislé na politice nebo sociálních tendencích a že jednoduché geometrické tvary nejlépe přenášejí mystické „cítění“.

Základním stavebním prvkem s-u je čverec:

  • černý – představuje výchozí bod,
  • červený – jakožto základ barevného s-u
  • bílý – výsledný bílý s.

Mají symbolicky znázorňovat zrození bytí z nicoty a jeho barevnou cestu zpět do věčnosti nebytí. Malevič věřil tomu, že umění dokáže vyjádřet zdání zvuků, ducha vědeckého pokroku a pocit nekonečna.

S. se stal vedle konstruktivismu jedním ze dvou radikálních uměleckých hnutí založených na geometrické abstrakci. Oba směry se sešly na společné výstavě v Petrohradě roku 1915. Výstava byla velmi úspěšná. Doprovázely ji manifesty a pamflety, vč. Malevičova letáku nazvaného Od kubismu a futurismu k s-u: nový realismus v malířství. Dnes slavný obraz Černý čtverec na bílém pozadí (1915) byl však přijímán kriticky. Malevič popsal černý čtverec jako „nulu tvaru“ a bílé pozadí jako „prázdnotu za tímto pocitem“. Později začal vytvářet i složitější kompozice a používat širší škálu barev, vytvářel iluze prostoru a pohybu (např. Suprematická kompozice: Letadlo za letu (1914–1915)). Malevič hledal jazyk, kterým by mohl komunikovat přímo s podvědomím. Tato snaha vyvrcholila v díle Bílé na bílém (1917–1918); jednalo se o řadu bílých čtverců na bílém pozadí. Reakcí na toto dílo byl obraz konstruktivisty A. Rodčenka Černý na černém.

S. měl mnoho následovníků, např. L. Popovová, O. Rozanovová, N. Udalcovová. S-u se dařilo i po revoluci. Většina avantgardistů podporovala revoluci. Svého vrcholu s. dosáhl roku 1919, kdy proběhla Desátá státní výstava abstraktní tvorby a s-u. Poté se Malevič začal věnovat architektuře, výuce a psaní; vytvářel modely futuristických domů a měst. Byl přesvědčen, že plošné malířské ztvárňování je ukončeno a budoucnost patří konstrukcím v prostoru.

Založil skupinu Unovis, jejímiž členy byli např. El Lisickij, I. Chašnik, V. Jermolajejová. Suprematické principy aplikovali při navrhování porcelánu, šperků, látek. Ke třetímu výročí revoluce vyzdobili všechny hradby města. Postupně však přestalo být abstraktní umění státem podporováno a bylo nahrazeno socialistickým realismem. V roce 1927 vydal Malevič v edici Bauhausu teoretickou knihu o s-u Die Gegenstandlose Welt, kde popisuje, že chtěl dospět svým uměním k bezpředmětnému světu.

S. ovlivnil vývoj evropského konstruktivismu a výuku designu v hnutí Bauhausu, architektonický funkcionalismus, minimalistické umění 60. let a konceptualismus.

Související pojmy: → konstruktivismus, → design, → funkcionalismus, → minimalismus, → konceptualismus, → umění abstraktní, → realismus socialistický, → hradba, → porcelán, → šperk, → architektura, → avantgarda, → kompozice, → výstava, → škála barevná, → iluze, → manifest, → pamflet, → mystika, → Bauhaus, → model, → kubismus, → futurismus.

L:
DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha : Slovart, c2002, s. 103–105.
JANČÁŘOVÁ, Pavla. Barva jako hmota: Magisterská diplomová práce [on-line]. [cit. 2015-1-22]. Brno, 2014, 100 s. Přístup z: [1].
Kapitola 10 [on-line]. Pedagogická fakulta MU: Brno, © 2009–2015 [cit. 2015-1-22]. Přístup z: [2].

Anna Goldmanová 22.1.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Joe Angrešt