Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Substituce památky

Pojem s.p. ve významu náhrada, zastoupení, výměna se v památkové péči se používá při obnově památky. Jde o odborný zásah při rekonstrukci památky, kterým se chybějící část památky, popř. památka celá nahradí stavbou hmotově novou, avšak stejného vzhledu s objektem původním. Takováto s.p. je krajní možností, která je oprávněná pouze v případě nenapravitelného narušení nebo tektonicky ohrožené konstrukce, a neměla by se zneužívat.

Příklady: často nahrazované části jsou hlavice sloupů; klasickou substitucí je výměna originálu soch za jejich kopie na Karlově mostě.

Související pojmy: → památka kulturní, → pseudopamátka, → konzervace, → konsolidace, → autenticita, → anastylóza, → obnova památky, → rekonstrukce, → kopie, → replika.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 349; PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 86-87.

Andrea Svitáková 15.10.2012, Tomáš Pek 5.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Svitáková, Zofka777