Z Arts Lexikon
Verze z 19. 6. 2012, 18:25, kterou vytvořil Joe Angrešt (diskuse | příspěvky) (Studia vizuální (visual studies))

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Studia vizuální (visual studies)

S.v. zkoumají vizuální obraz, a to nehledě na jeho uměleckou hodnotu či kulturní statut. Termín s.v. navazují na termín vizuální kultura, který poprvé použila Světlana Alpersová v r. 1982 (→ kultura vizuální). S.v. jsou internidisciplinární směr, který mapuje prostředí nejen umělecké, mediální, ale i prostředí každodenního života. Základním předpokladem pro s.v. je, že obraz i "obraz" je součást našeho života. S.v. vycházejí z historického vývoje zobrazovací tradice.

S.v. se jako obor začal objevovat v univerzitním prostředí v 80. letech 20. století v USA. Dodnes však zůstává dilema, zda s.v. lze považovat za samostatnou disciplínu, pokud byla vyčleněna z jiných různých oborů.

S.v. zkoumají jakékoli zobrazovací metody, obrazy jakéhokoli typu a druhu. Jednotlivé disciplíny, zaměřené na zkoumání jednoho „typu obrazu“ (dějiny umění, filmová věda, nová média, literární věda, apod.) zažívají výzvu vizuální kultury a potkávají se ve s.v. Uvolňuje se samozřejmě jak metodologická rigidita, tak úzké pojetí obrazu/artefaktu. V rámci s.v. se zkoumá zobrazování nejen uměleckého, mediální obrazu, ale také např. kartografie, vědeckých obrazců, ilustrací, plánů, architektury, designu, neumělecké fotografie apod. Velkou roli hraje reflexe masové kultury (→ kultura masová), která změnila v průběhu 20. století společnost a vnímání uměleckých obrazů.

L: FILIPOVÁ Marta, RAMPLEY Matthew (eds.). Možnosti vizuálních studií. Brno : Barrister & Principal, Masarykova univerzita v Brně, 2007; [1].

Lucie Ševčíková 19.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777