Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Street Art

Pro pojem s.a. neexistuje jednotná definice. V překladu jím lze chápat 1. nekomerční umění ulice nebo také pouliční umění. Jedná se o umění, které je umisťováno do veřejného prostoru. Pojem úzce souvisí i s graffiti kulturou (s.a. je též chápáno jako post-graffiti), ale zahrnuje mnohem více vyjadřovacích prostředků, kromě sprejů také například samolepky, nálepky, plakáty, skulptury, videoprojekce, mozaiky atp.

Předchůdcem s.a. je graffiti, které se do něj také řadí. Street artoví umělci se prezentují zpravidla pod přezdívkami. Podle Štefkové „značná část street artové produkce souvisí s aktivismem (politickým, ekologickým, anti-konzumně zaměřeným), někteří umělci využívají street art v reklamním designu.“ V užším pohledu je s.a. 2. umělecké dílo odrážející soudobý životní styl a kulturu umístěné ve veřejném prostoru. S.a. může být vnímán i jako 3. forma vandalismu, pokud je realizován na nelegálních plochách a na soukromém majetku.

S.a. lze považovat za → umění z toho důvodu, že dokáže plnit takové funkce jako je: reakce na aktuální problémy; přidaná estetická hodnota veřejného prostoru, v němž je street artové dílo umístěno; změna nálady a naladění kolemjdoucích lidí apod. S.a. je de facto násilný způsob sdělení, neboť zpravidla ne úplně jemně zasahuje do veřejného prostoru a „vyžaduje“ pozornost společnosti; s.a. „jde“ za lidmi na ulici (tj. opak klasického vyhledávání umění lidmi v galeriích a divadlech).

Prostorové koncentrace objektů s.a. a graffiti mohou mít i další funkci, a to zvýšení konkurenceschopnosti určité lokality (města) z hlediska cestovního ruchu. Atraktivitu s.a. lokalit v některých městech lze srovnávat s atraktivitou historických památek. Existují dokonce i cestovní agentury specializující se na graffiti jakožto na druh s.a., viz např. Buenos Aires.

L: ŠTEFKOVÁ, Zuzana. „Street art“ Artlist - databáze současného umění. Přístup z: [1].

Jana Růžková 4.5.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777