Z Arts Lexikon
Verze z 31. 12. 2016, 14:11, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Streaming

S. je technologie přenosu dat, která funguje tak, že je data možno zpracovávat jako stálý a kontinuální tok. Data jsou přenášena mezi zdrojem a koncovým uživatelem. Data jsou přenášena buď v reálném čase nebo systémem video on demand, na jehož principu funguje i služba YouTube.

Labská chápe s. jako specifický druh sdílení dat. Soubory, které jsou přenášeny, není možné stáhnout a nedochází ani k jejich kopírování či změně umístění. Tímto způsobem se nejčastěji přenáší audiovizuální materiál.

Streamovací služby platí za licence vlastníkům autorských práv či jejich zástupcům. Podle Labské tyto služby často slouží právě k propagaci interpretů. Obvykle nabízí široký katalog a uživatelé si mohou přehrát obsah dle svého výběru.

Mezi zástupce provozující s. patří společnosti jako Spotify, Deezer, Tidal či YouTube.

Související pojmy: → video on demand, → audiovize, → licence, → práva autorská, → propagace, → interpret, → katalog, → internet

L:
LABSKÁ, Julie. Vliv technologií na hudební průmysl z hlediska distribuce hudby. Praha, 2013.

Odkazy:
Media Guru. Streaming. [online]. 2016. Přístup z: [1]

Tliosees 20.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Tliosees, Zofka777