Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Stanovisko závazné

S.z. představuje nezbytný správní úkon výkonného orgánu státní památkové péče, k němuž odborná organizace pamtákové péče (tj. Národní památkový ústav) dává odborné vyjádření podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. S.z. se vydává většinou formou rozhodnutí.

Související pojmy: → legislativa v oblasti kultury, → památka kulturní, → rekonstrukce, → restaurování, → dohled památkový.

L: PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 87.

Tomáš Pek 5.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777