Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Střílna

Klíčová střílna, hrad Budyně nad Ohří, 2005. Zdroj: Foto autorka
Chyba při vytváření náhledu: Soubor s rozměry většími než 12,5 MP
Střílna s otočným dřevěným bubnem a štěrbinovou průstřelnicí. Hrad Švihov, 2011. Zdroj: [1]
Dělostřelecká tvrz Hůrka, 2008. Zdroj: [2]

S. je architektonický prvek, resp. stavebně různě řešený otvor ve stěně objektu sloužící k výhledu a ke střelbě, palbě směrem ven, zpočátku z mechanických střelných zbraní, později ze zbraní palných. S. svým úzkým tvarem minimalizuje pravděpodobnost zásahu obránců; ke zvýšení odolnosti vůči zásahu byly s-y. situovány jakožto tzv. ústupkové (oproti líci nikoliv kolmo, ale v několika šikmých ústupcích). S-y bývají rozmístěny tak, aby z hlediska viditelnosti a dostřelu pokryly určité území v předpolí objektu. S-y různého tvaru a velikostí lze nalézt na všech typech fortifikací, ať již jde o tvrze, hrady, věže, hradby, bastiony či novodobá vojenská opevnění vzniklá v souvislosti s 2. světovou válkou (např. pevnosti, dělostřelecké tvrze, jednoduché otevřené betonové kryty, pěchotní sruby či řopíky československého opevnění).

Typy s-en: s. štěrbinová (úzká štěrbina ve zdivu, o výšce maximálně několik desítek centimetrů, někdy i s kamenným ostěním, dovnitř se špaletami rozšiřující); s. klíčová (mající zpravidla podobu obrácené klíčové dírky; spodní kruhová část se nazývá průstřelnice, horní úzká část pak průhledítko); variantami s. klíčové jsou s. křížová (s průhledítkem ve tvaru kříže) a s. ve tvaru oškrtu (tj. otvoru v mlýnském kameni) se dvěma průhledítky. Profily s-en ale mohou nabývat i trojúhelníkových, čtyřúhelníkových a dalších tvarů. Vnější vyústění s. může být opatřeno několika ústupky zvyšujícími ochranu posádky tím, že odrážejí nepřátelské střely. Další možností zvýšení ochrany posádky je samotná ovládaná zbraň, která svou hlavní zcela nebo převážně zaplňuje prostor střílny a která musí být speciálně upevněna (zalafetována). (Stehlík)

"K zlepšení odolnosti střílny proti zasažení mohla být tato situována oproti líci v několika ústupcích (střílna ústupková). Snaha o získání co nejširšího úhlu výstřelu vedla k situování střílen do středu masivu zdiva, odkud se navenek otevíraly široce šikmo špaletovanými výklenky či ke vzniku ležatých průstřelnic, zvláště brýlové, tj. ležaté s. se dvěma průhledítky ([3]). Stejným snahám vděčí za svůj vznik i zdvojená střílna podle charakteristického půdorysu zvaná kalhotová (nejstarší se nalézá v parkánu hradu Zvíkova). Nejdokonalejší řešení představují střílny Benedikta Rejta s otočnými dřevěnými bubny se štěrbinovou průstřelnicí (Pražský hrad, Švihov). Výklenky či kobky střílen pro hákovnice byly často opatřovány příčným trámem či železnou tyčí k zaklesnutí zbraně (např. Budyně nad Ohří). Kobky střílen pro těžká děla (hrubé kusy) byly postupně opatřovány větráním, odvádějícím dým po výstřelu (nejstarší na hradě v Táboře z doby okolo roku 1430) a mohly být uzavírány posuvnými dřevěnými kryty (např. Prašná věž (Mihulka) na Pražském hradě)". (Castles.cz)

Související pojmy: → fortifikace, → architektura, → architektura fortifikační, → tvrz, → hrad, → bastion, → kostel opevněný, → pevnost, → řopík, → ostění, → špaleta, → lafeta.

L: STEHLÍK, Eduard. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri, 2002, s. 515-516; Castles.cz. Terminologický slovníček. Heslo Střílna. Přístup z: [4]; Wikipedie. Heslo Střílna. Přístup z: [5].

Eva Heřmanová 25.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777