Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Správa práv, kolektivní

S.p.k. se obecně definuje jako nepřímé zastupování většího počtu osob za účelem maximalizace jejich prospěchu. Nejčastěji hovoříme o kolektivní správě autorských práv. Zastupování je zaměřeno na správu majetkových práv, kdy správce vystupuje pod svým jménem.

Předmětem s-y.p.k. je dílo zveřejněné nebo oznámené k předání do rejstříku. Předním účelem s.p.k. je uplatňování práv prostřednictvím kolektivních, individuálních či licenčních smluv. Zároveň dochází ke kolektivní ochraně práv, kdy kolektivní správce podává žaloby vůči možným rušitelům. S.p.k. umožňuje zveřejňování děl hromadně, namísto aktivity mnoha autorů a usnadňuje legální šíření autorských děl. Vše probíhá převážně na základě vydávání hromadných licenčních smluv. Kolektivní správce pak zajišťuje rozdělování a výplatu odměn jednotlivým spravovaným autorům.

Povinnosti a práva určuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Ten hovoří o několika právech, která jsou povinně kolektivně spravovaná. Těmito právy jsou právo na odměnu za užití díla nebo vytvoření jeho rozmnoženiny, půjčení originálu, opětovný prodej originálního díla nebo právo na přiměřenou odměnu za pronájem díla.

Oprávnění ke kolektivní správě práv uděluje Ministerstvo kultury ČR, které též disponuje následným dohledem nad všemi kolektivními správci. Kolektivní správci často disponují dominantním postavením na trhu. V České republice je dohledovým orgánem nad zneužitím dominantního postavení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

V současné době existují v České republice tito kolektivní správci: OSA (ochranný svaz k hudebním dílům), DILIA (divadelní a literární agentura), INTERGRAM (ochrana zvukových záznamů), GESTOR, OOA-S, OAZA a další.

Související pojmy → práva autorská, → autor, → OSA, → DILIA, → dílo literární, → dílo hudební, → copyright.

L:
HARTMANOVÁ, Dagmar. Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským: historicko-teoretická studie. Praha: Linde, 2000. 143 s. ISBN 80-7201-218-5.

Matějičný, To

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

Michaela Javůrková, 1.12. 2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Michaela, Zofka777