Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Spolek výtvarných umělců Mánes

S.v.u.M. založila skupina studentů Akademie výtvarných umění v Praze roku 1887. Mezi zakladatele patřili A. Mucha a L. Marold, kteří tak navázali na tradici spolku Škréta, vzniklý při studiích v Mnichově. Prvním starostou spolku byl M. Aleš. V průběhu 90. let se spolek umělecky profiloval. Od roku 1897 vydával časopis Volné směry, první spolková výstava se konala o dva roky později.

V letech 1902–1912 byli jeho členy A. Hofbauer, M. Jiránek, J. Kotěra, J. Preisler, A. Slavíček, S. Sucharda aj. Spolek byl orientován na vyrovnávání se s nejnovějšími proudy v evropském umění, pořádal výstavy moderního umění v pavilonu v zahradě Kinských (1902 A. Rodin, 1905 E. Munch). Spolek se systematicky věnoval činnosti výstavní, vydával kromě časopisu Volné směry i knihy (př. ediční řada monografií Prameny, edice Zlatoroh).

V letech 1911–1912 se oddělila část mladých pokrokových umělců a založila tzv. Skupinu výtvarných umělců (V. Beneš, E. Filla, O. Gutfreund, B. Kubišta, V. Špála), po 1. světové válce se však řada z nich vrátila zpět. V té době se zatím v Mánesu se profilovali umělci racionalistického až neoklasicistického (O. Koníček, J. Trampota). Do S.v.u.M. vstoupili ve 20. letech též výtvarní umělci z Devětsilu. 20. léta se nesla v duchu velkého rozkvětu, byli zde činní např. krajináři J. Hubáček, J. Slavíček, A. Justitz, brněnská dvojice A. Procházka a J. Král. Se spolkem byli spojeni i zástupci poetismu a surrealismu F. Muzika, A. Wachsmann, J. Štyrský, Toyen.

Od roku 1930 spolek sídlil v nové budově, Spolkovém domě, postaveném dle návrhu O. Novotného, který sloužil jako výstavní, vzdělávací a společenské centrum. S.v.u.M. sdružoval kromě malířů a sochařů i architekty (J. Kotěra, J. Plečnik, P. Janák, J. Gočár, O. Novotný), historiky umění a kritiky (V. Kramář, A. Matějček, J. Pečírka, Z. Wirth ad.) a fotografy (J. Funke, J. Sudek, K. Plicka, teoretik L. Linhart). Jeho zahraničními členy byli výtvarníci E. Munch, A. Rodin, H. Matisse, P. Picasso, M. Chagall, S. Dalí a architekti F. L. Wright, H. van de Velde, W. Gropius, Le Corbusier.

V době protektorátu tvořili do spolku zapojení umělci J. Liesler, A. Paderlík, F. Jiroudek. Po roce 1948 spolek dlouho odolával zrušení, nakonec byl rozpuštěn roku 1956, likvidátorem byl ustanoven Český fond výtvarných umění (později přeměněn na Nadaci českého výtvarného umění). Spolek se však nikdy nepovažoval za zrušený, protože o zrušení mohla rozhodnout jen jeho valná hromada.

Roku 1987 byla ke 100. výročí vzniku uspořádána ve spolkovém domě velká výstava. S.v.u.M. byl oficiálně obnoven roku 1990 22 tehdy žijícími členy. V roce 2012 spolek sdružoval celkem 112 členů, z toho: 52 malířů, 14 sochařů, 28 architektů, 4 grafiky, 6 fotografů a 8 uměleckých sklářů. Od roku 1997 vydává spolek pro své členy a přátele Listy S.V.U. Mánes. Budova spolkového domu nebyla S.v.u.M. vrácena, proto byl spolek nucen hledat nové prostory pro pořádání výstav a v roce 2004 otevřel ve Spálené ulici v Praze Galerii Diamant ve stejnojmenném domě.

Související pojmy: → malíř, → architekt, → grafik, → fotograf, → sklářství umělecké, → galerie, → sochař, → likvidátor, → fond výtvarných umění, Český, → Nadace českého výtvarného umění, → historik umění, → kritik, → surrealismus, → poetismus, → Devětsilracionalismus, → neoklasicismus, → pavilon, → monografie, → edice, → Akademie výtvarných umění, → hromada valná.

L: O S.V.U. Mánes [on-line]. Spolek výtvarných umělců Mánes: Praha 1, © 2004–2013 [cit. 2013-12-20]. Přístup z: [[1]]; Spolek výtvarných umělců Mánes si připomíná 125. výročí založení [on-line]. Česká tisková kancelář: Praha 1, Praha 19. 6. 2012, © 2011[cit. 2013-12-22]. Přístup z: [2].

Anna Goldmanová 22.12.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777