Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

S.p.z.k.t. je neziskovým sdružením profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství. Založena byla v roce 1990 z potřeby posílit postavení a úroveň oboru v ČR. Posláním společnosti je sdružování odborníků, kteří spolu prosazují cíle v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, zejména při plánování, realizaci, správě a ochraně krajiny, parků a zahrad.

Cílem sdružení je:

 • přispívat ke zvyšování kvality životního prostředí a zdravým sídlům v krajině,
 • popularizovat otázky zeleně v sídlech a krajině jako významného prvku životního prostředí,
 • informovat o aktuálních tématech z domova i ze světa,
 • soustavně spolupracovat s odbornými školami, organizacemi a institucemi,
 • chránit profesní zájmy členů společnosti,
 • prosazovat zájmy oboru při tvorbě právních a technických norem,
 • reprezentovat obor v zahraničí a zastupovat jej v mezinárodních profesně blízkých odborných organizacích,
 • zvyšovat odbornou úroveň v oboru a posilovat společenské postavení oboru i jeho pracovníků,
 • vytvářet prostor pro odbornou diskusi jako nezbytného předpokladu pro hledání optimálních řešení.

Orgány společnosti jsou valná hromada, správní rada, ředitel a revizní komise. 'S.p.z.k.t. každoročně pořádá akce jako jsou odborné semináře a konference, výstavy, zájezdy, exkurze a pracovní setkání, dílny apod. Jednou z nejvýznamnějších aktivit je již od roku 1991 vydávání odborného časopisu Zahrada-park-krajina. S.p.z.k.t. dále vydává sborníky a jiné neperiodické publikace. S.p.z.k.t. má vlastní systematický vzdělávací program jednodenních seminářů, jehož základem jsou nyní řady Profesní růst se SZKT, jehož cílem je informovat o nových standardech, legislativě a trendech a Zahradnická škola se SZKT, zaměření na rekapitulaci školní úrovně poznání.

Sdružení pravidleně pořádá:

 • každoroční konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby,
 • Národní arboristickou konferenci Strom pro život - život pro strom,
 • Mistrovství ČR ve stromolezení pro arboristy-stromolezce,
 • Víkend otevřených zahrad,
 • národní nominační soutěž Zelená stuha České republiky.

Sdružení spolupracuje nebo pomáhá při organizaci těchto akcí:

 • soutěž Město stromů,
 • mezinárodní soutěži Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla,
 • soutěž Vesnice roku , jejímž je spoluvyhlašovatelem,
 • projekt Zdravé stromy pro zítřek.

Související pojmy: → organizace nezisková, → Vesnice roku, soutěž, → Víkend otevřených zahrad, → seminář, → publikace, → časopis, → exkurze, → konference, → legislativa, → sadovnictví, → zahradnictví, → krajina kulturní, → krajinotvorba, → krajinomalba, → architektura zahradní, → arboretum, → zahrada, → park, → prostředí životní, → alej, → Alej roku, soutěž, → stromořadí, → ochrana přírody a krajiny

L:
Poslání a cíle SZKT [on-line]. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu: Praha. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 19.11.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777