Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu)
Řádka 32: Řádka 32:
 
* projekt Zdravé stromy pro zítřek.  
 
* projekt Zdravé stromy pro zítřek.  
  
Související pojmy: → organizace nezisková, → Vesnice roku, soutěž, → Víkend otevřených zahrad, → seminář, → publikace, → časopis, → exkurze, → konference, → legislativa, → sadovnictví, → zahradnictví, architektura zahradní, → arboretum, → zahrada, → park, → prostředí životní.  
+
Související pojmy: → organizace nezisková, → Vesnice roku, soutěž, → Víkend otevřených zahrad, → seminář, → publikace, → časopis, → exkurze, → konference, → legislativa, → sadovnictví, → zahradnictví, architektura zahradní, → [[arboretum]], → zahrada, → park, → prostředí životní.  
  
 
L:
 
L:

Verze z 6. 12. 2016, 20:36

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

S. p. Z. a K. T. je neziskovým sdružením profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství. Založena byla v r. 1990 z potřeby posílit postavení a úroveň oboru v ČR. Posláním společnosti je sdružování odborníků, kteří spolu prosazují cíle v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, zejména při plánování, realizaci, správě a ochraně krajiny, parků a zahrad.

Cílem sdružení je • přispívat ke zvyšování kvality životního prostředí a zdravým sídlům v krajině • popularizovat otázky zeleně v sídlech a krajině jako významného prvku životního prostředí. • informovat o aktuálních tématech z domova i ze světa • soustavně spolupracovat s odbornými školami, organizacemi a institucemi, • chránit profesní zájmy členů společnosti, • prosazovat zájmy oboru při tvorbě právních a technických norem, • reprezentovat obor v zahraničí a zastupovat jej v mezinárodních profesně blízkých odborných organizacích, • zvyšovat odbornou úroveň v oboru a posilovat společenské postavení oboru i jeho pracovníků, • vytvářet prostor pro odbornou diskusi jako nezbytného předpokladu pro hledání optimálních řešení.

Orgány společnosti jsou valná hromada, správní rada, ředitel a revizní komise. S. p. Z. a K. T. každoročně pořádá akce jako jsou odboré semináře a konference, výstavy, zájezdy, exkurze a pracovní setkání, dílny apod. Jednou z nejvýznamnějších aktivit je již od r. 1991 vydávání odborného časopisu Zahrada-park-krajina. S. p. Z. a K. T. dále vydává sborníky a jiné neperiodické publikace.

S. p. Z. a K. T. má vlastní systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní řady Profesní růst se SZKT, jehož cílem je informovat o nových standardech, legislativě a trendech a Zahradnická škola se SZKT, zaměření na rekapitulaci školní úrovně poznání.

Sdružení pravidleně pořádá:

  • každoroční konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby,
  • Národní arboristickou konferenci Strom pro život - život pro strom,
  • Mistrovství ČR ve stromolezení pro arboristy-stromolezce,
  • Víkend otevřených zahrad,
  • národní nominační soutěž Zelená stuha České republiky.

Sdružení spolupracuje nebo pomáhá při organizaci těchto akcí:

  • soutěž Město stromů,
  • mezinárodní soutěži Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla,
  • soutěž Vesnice roku , jejímž je spoluvyhlašovatelem,
  • projekt Zdravé stromy pro zítřek.

Související pojmy: → organizace nezisková, → Vesnice roku, soutěž, → Víkend otevřených zahrad, → seminář, → publikace, → časopis, → exkurze, → konference, → legislativa, → sadovnictví, → zahradnictví, architektura zahradní, → arboretum, → zahrada, → park, → prostředí životní.

L: Poslání a cíle SZKT [on-line]. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu: Praha [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: <http://www.szkt.cz/poslani-a-cile-szkt/poslani-a-cile-szkt.html>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777