Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 17: Řádka 17:
 
'''S.p.z.k.t.''' každoročně pořádá akce jako jsou odborné semináře a konference, výstavy, zájezdy, exkurze a pracovní setkání, dílny apod. Jednou z nejvýznamnějších aktivit je již od roku 1991 vydávání odborného časopisu ''Zahrada-park-krajina''. '''S.p.z.k.t.''' dále vydává sborníky a jiné neperiodické publikace. '''S.p.z.k.t.''' má vlastní systematický vzdělávací program jednodenních seminářů, jehož základem jsou nyní řady ''Profesní růst se SZKT'', jehož cílem je informovat o nových standardech, legislativě a trendech a ''Zahradnická škola se SZKT'', zaměření na rekapitulaci školní úrovně poznání.
 
'''S.p.z.k.t.''' každoročně pořádá akce jako jsou odborné semináře a konference, výstavy, zájezdy, exkurze a pracovní setkání, dílny apod. Jednou z nejvýznamnějších aktivit je již od roku 1991 vydávání odborného časopisu ''Zahrada-park-krajina''. '''S.p.z.k.t.''' dále vydává sborníky a jiné neperiodické publikace. '''S.p.z.k.t.''' má vlastní systematický vzdělávací program jednodenních seminářů, jehož základem jsou nyní řady ''Profesní růst se SZKT'', jehož cílem je informovat o nových standardech, legislativě a trendech a ''Zahradnická škola se SZKT'', zaměření na rekapitulaci školní úrovně poznání.
  
Sdružení pravidleně pořádá:  
+
Sdružení pravidelně pořádá:  
 
* každoroční konferenci ''Dny zahradní a krajinářské tvorby'',
 
* každoroční konferenci ''Dny zahradní a krajinářské tvorby'',
 
* Národní arboristickou konferenci ''Strom pro život - život pro strom'',
 
* Národní arboristickou konferenci ''Strom pro život - život pro strom'',

Aktuální verze z 29. 12. 2016, 22:50

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

S.p.z.k.t. je neziskovým sdružením profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství. Založena byla v roce 1990 z potřeby posílit postavení a úroveň oboru v ČR. Posláním společnosti je sdružování odborníků, kteří spolu prosazují cíle v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, zejména při plánování, realizaci, správě a ochraně krajiny, parků a zahrad.

Cílem sdružení je:

 • přispívat ke zvyšování kvality životního prostředí a zdravým sídlům v krajině,
 • popularizovat otázky zeleně v sídlech a krajině jako významného prvku životního prostředí,
 • informovat o aktuálních tématech z domova i ze světa,
 • soustavně spolupracovat s odbornými školami, organizacemi a institucemi,
 • chránit profesní zájmy členů společnosti,
 • prosazovat zájmy oboru při tvorbě právních a technických norem,
 • reprezentovat obor v zahraničí a zastupovat jej v mezinárodních profesně blízkých odborných organizacích,
 • zvyšovat odbornou úroveň v oboru a posilovat společenské postavení oboru i jeho pracovníků,
 • vytvářet prostor pro odbornou diskusi jako nezbytného předpokladu pro hledání optimálních řešení.

Orgány společnosti jsou valná hromada, správní rada, ředitel a revizní komise. S.p.z.k.t. každoročně pořádá akce jako jsou odborné semináře a konference, výstavy, zájezdy, exkurze a pracovní setkání, dílny apod. Jednou z nejvýznamnějších aktivit je již od roku 1991 vydávání odborného časopisu Zahrada-park-krajina. S.p.z.k.t. dále vydává sborníky a jiné neperiodické publikace. S.p.z.k.t. má vlastní systematický vzdělávací program jednodenních seminářů, jehož základem jsou nyní řady Profesní růst se SZKT, jehož cílem je informovat o nových standardech, legislativě a trendech a Zahradnická škola se SZKT, zaměření na rekapitulaci školní úrovně poznání.

Sdružení pravidelně pořádá:

 • každoroční konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby,
 • Národní arboristickou konferenci Strom pro život - život pro strom,
 • Mistrovství ČR ve stromolezení pro arboristy-stromolezce,
 • Víkend otevřených zahrad,
 • národní nominační soutěž Zelená stuha České republiky.

Sdružení spolupracuje nebo pomáhá při organizaci těchto akcí:

 • soutěž Město stromů,
 • mezinárodní soutěži Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla,
 • soutěž Vesnice roku , jejímž je spoluvyhlašovatelem,
 • projekt Zdravé stromy pro zítřek.

Související pojmy: → organizace nezisková, → soutěž Vesnice roku, → Víkend otevřených zahrad, → seminář, → publikace, → časopis, → exkurze, → konference, → sadovnictví, → zahradnictví, → krajina kulturní, → krajinotvorba, → krajinomalba, → krajinářství, → architektura zahradní a krajinářská, → arboretum, → zahrada, → park, → prostředí životní, → alej, → soutěž Alej roku, → stromořadí

L:
Poslání a cíle SZKT [on-line]. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu: Praha. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 19.11.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777