Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Společnost pro hudební vědu, Česká

S.h.v.Č. byla založena v roce 1990. Sdružuje muzikoložky a muzikology žijící, pracující a studující v České republice, případně i v zahraničí. Jejím posláním je spoluvytvářet podmínky pro udržení kontinuity a rozvoj hudebněvědného bádání a pro prezentaci jeho výsledků. Za tím účelem s.h.v.Č. navazuje vztahy s dalšími organizacemi domácími i zahraničními, jejichž činnost spadá do sféry hudební vědy a hudební kultury, chrání odborné zájmy svých členek a členů a vydává publikace (zejména tzv. Miscellanea z výročních konferencí). Dále pořádá výroční konference, které jsou vždy tématicky zaměřené (př. 2013 – Duchovní hudba – Hudba slovanské vzájemnosti – Hudba po roce 1989; 2008 – Fenomén mecenášství v hudební kultuře – Kabeláč – Ištvan).

S.h.v.Č. také pořádá studentskou soutěž v oboru hudební věda, které se mohou účastnit studenti bakalářského a magisterského programu v oboru hudební věda, hudební výchova či posluchači akademií, ale i zájemci o muzikologickou problematiku z jakéhokoliv jiného vysokoškolského pracoviště v ČR a SR; posuzované práce musí mít minimálně 45 000 znaků. Texty jsou předneseny na výroční konferenci s.h.v.Č.; 1.–3. místo je spojeno s finanční odměnou.

S.h.v.Č. má v současnosti 84 členů, z toho 3 zahraniční a 6 čestných.

Související pojmy: → muzikologie, → akademie, → věda hudební, → konference, → publikace, → hudba duchovní, → mecenášství, → muzikolog, → prezentace.

L: cshv.cz [on-line]. Česká společnost pro hudební vědu, o. s.: Praha 6, © 2008 [cit. 2013-11-18]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 19.11.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777