Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
== Společnost přátel starožitností ==
 
== Společnost přátel starožitností ==
  
'''S. p. s.''' vznikla v r. 1888 jako ''organizace za účelem povznesení kulturněhistorické úrovně českého národa a národního povědomí v minulosti''. Patří mezi nejstarší české spolky, zaměřené na poznávání a ochranu národního kulturního dědictví. V době komunistického režimu se organizace musela přejmenovat na ''Kruh přátel Muzea hlavního města Prahy'', pod kterým pracovala do r. 1990.  
+
'''S.p.s.''' vznikla v roce 1888 jako ''organizace za účelem povznesení kulturněhistorické úrovně českého národa a národního povědomí v minulosti''. Patří mezi nejstarší české spolky, zaměřené na poznávání a ochranu národního kulturního dědictví. V době komunistického režimu se organizace musela přejmenovat na ''Kruh přátel Muzea hlavního města Prahy'', pod kterým pracovala do roku 1990.  
'''S. p. s.''' má v současnosti téměř 600 členů individuálních (specialisty i diletanty historických disciplín) a 60 kolektivních (musea, archivy apod.) nejen z ČR. Společnost se podílela a podílí na tvorbě památkové legislativy.  
+
'''S.p.s.''' má v současnosti téměř 600 členů individuálních (specialisty i diletanty historických disciplín) a 60 kolektivních (muzea, archivy apod.) nejen z ČR. Společnost se podílela a podílí na tvorbě památkové legislativy.  
  
Základním cílem organizace je rozvoj zájmové vlastivědné činnosti ve vztahu ke kulturním dějinám našich národů. Společnost vyvíjí cvoji činnost zejména v oblastech: všeobecné české dějiny, dějiny umění, dějiny architektury, archeologie, numismatika, heraldika, památková péče, muzeologie, restaurování historických předmětů a další obory historických věd. Členové společnosti vyvíjejí v těchto oblastech vlastní výzkumnou a publikační činnost.  
+
Základním cílem organizace je rozvoj zájmové vlastivědné činnosti ve vztahu ke kulturním dějinám našich národů. Společnost vyvíjí svoji činnost zejména v oblastech: všeobecné české dějiny, dějiny umění, dějiny architektury, archeologie, numismatika, heraldika, památková péče, muzeologie, restaurování historických předmětů a další obory historických věd. Členové společnosti vyvíjejí v těchto oblastech vlastní výzkumnou a publikační činnost.  
  
K šíření znalostí z oblasti národních dějin společnost  
+
K šíření znalostí z oblasti národních dějin společnost:
* organizuje pravidelné odborné přednášky.
+
* organizuje pravidelné odborné přednášky,
* organizuje vlastivědné zájezdy a exkurze pod vedením a s odborným výkladem.
+
* organizuje vlastivědné zájezdy a exkurze pod vedením a s odborným výkladem,
* vydává od r. 1893 ''Časopis Společnosti přátel starožitností'', kde publikuje nejvýznamnější práce svých členů.
+
* vydává od roku 1893 ''Časopis Společnosti přátel starožitností'', kde publikuje nejvýznamnější práce svých členů,
 
* vydává příležitostné tisky a publikace s kulturně vlastivědnou tematikou. Společnost vydala čtyři specializované sborníky věnované významným osobám zejména historických věd, pravidelně vydává brožury vlastivědné knihovničky (věnované významným architektonickým i archeologickým památkám) a podílí se na vydávání mnoha sborníků a monografií (např. ''Castellologica bohemica'').
 
* vydává příležitostné tisky a publikace s kulturně vlastivědnou tematikou. Společnost vydala čtyři specializované sborníky věnované významným osobám zejména historických věd, pravidelně vydává brožury vlastivědné knihovničky (věnované významným architektonickým i archeologickým památkám) a podílí se na vydávání mnoha sborníků a monografií (např. ''Castellologica bohemica'').
* spolupracuje i s odborníky, kteří nejsou čelny společnosti a zainteresovává je na přednáškové a publikační činnosti.
+
* spolupracuje i s odborníky, kteří nejsou členy společnosti a zainteresovává je na přednáškové a publikační činnosti,
* aktivně se podílí na tvorbě a ochraně kulturních hodnot skrze spolupráci s orgány státní památkové péče a ochrany přírody.
+
* aktivně se podílí na tvorbě a ochraně kulturních hodnot skrze spolupráci s orgány státní památkové péče a ochrany přírody,
* vyvíjí kulturně propagační činnost pro širokou veřejnost, zejména prostřednictvím médií.
+
* vyvíjí kulturně propagační činnost pro širokou veřejnost, zejména prostřednictvím médií,
* navazuje a udržuje vztahy s musei v ČR, archeologickými, historickými a podobnými ústavy a dalšími organizacemi zabývajícími se obdobnou činností.  
+
* navazuje a udržuje vztahy s muzei v ČR, archeologickými, historickými a podobnými ústavy a dalšími organizacemi zabývajícími se obdobnou činností.  
 
+
Nejvyšším orgánem '''S. p. s.''' ke členská schůze, kterou svolává výbor. Výbor ze svého středu volí starostu, místostarostu, jednatele a pokladníka. Funkční období výboru jsou 2 roky. Starostou je nyní '''''Petr Chotěbor'''''.
+
 
+
Související pojmy: → péče památková, → [[archeologie]], → historie, → médium, → kultura, → propagace, → publikace, → časopis, → exkurze, → legislativa, → dějiny umění, → dějiny architektury, → numismatika, → heraldika, → muzeologie, → dědictví kulturní, → diletalnt, → museum, → archiv, → restaurování.
+
 
+
L:
+
''spolecnostps.wz.cz'' [on-line]. Společnost přátel starožitností: Praha 1, © 2006–2015 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: <http://spolecnostps.wz.cz/>.
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
  
 +
Nejvyšším orgánem '''S-i.p.s.''' ke členská schůze, kterou svolává výbor. Výbor ze svého středu volí starostu, místostarostu, jednatele a pokladníka. Funkční období výboru jsou 2 roky. Starostou je nyní '''''Petr Chotěbor'''''.
  
 +
Související pojmy: → [[péče památková]], → [[archeologie]], → [[historie]], → [[vlastivěda]], → [[médium]], → [[kultura]], → [[propagace]], → [[publikace]], → [[časopis]], → [[exkurze]], → [[dějiny umění]], → [[dějiny architektury]], → [[numismatika]], → [[heraldika]], → [[muzeologie]], → [[dědictví kulturní]], → [[diletant]], → [[muzeum]], → [[archiv]], → [[restaurování]], → [[starožitnost]], → [[starožitnictví]], → [[památka hmotná]], → [[artefakt]], → [[umění]], → [[sběratelství]]
  
 +
L: <br>
 +
''spolecnostps.wz.cz'' [on-line]. Společnost přátel starožitností: Praha 1, © 2006–2015. Přístup z: [http://spolecnostps.wz.cz/] <br>
  
 +
Anna Goldmanová 19.11.2016
  
 
[[Kategorie:Vše]]
 
[[Kategorie:Vše]]
 
[[Kategorie:Organizace v oblasti kultury a umění‏‎]]
 
[[Kategorie:Organizace v oblasti kultury a umění‏‎]]

Aktuální verze z 29. 12. 2016, 22:59

Společnost přátel starožitností

S.p.s. vznikla v roce 1888 jako organizace za účelem povznesení kulturněhistorické úrovně českého národa a národního povědomí v minulosti. Patří mezi nejstarší české spolky, zaměřené na poznávání a ochranu národního kulturního dědictví. V době komunistického režimu se organizace musela přejmenovat na Kruh přátel Muzea hlavního města Prahy, pod kterým pracovala do roku 1990. S.p.s. má v současnosti téměř 600 členů individuálních (specialisty i diletanty historických disciplín) a 60 kolektivních (muzea, archivy apod.) nejen z ČR. Společnost se podílela a podílí na tvorbě památkové legislativy.

Základním cílem organizace je rozvoj zájmové vlastivědné činnosti ve vztahu ke kulturním dějinám našich národů. Společnost vyvíjí svoji činnost zejména v oblastech: všeobecné české dějiny, dějiny umění, dějiny architektury, archeologie, numismatika, heraldika, památková péče, muzeologie, restaurování historických předmětů a další obory historických věd. Členové společnosti vyvíjejí v těchto oblastech vlastní výzkumnou a publikační činnost.

K šíření znalostí z oblasti národních dějin společnost:

  • organizuje pravidelné odborné přednášky,
  • organizuje vlastivědné zájezdy a exkurze pod vedením a s odborným výkladem,
  • vydává od roku 1893 Časopis Společnosti přátel starožitností, kde publikuje nejvýznamnější práce svých členů,
  • vydává příležitostné tisky a publikace s kulturně vlastivědnou tematikou. Společnost vydala čtyři specializované sborníky věnované významným osobám zejména historických věd, pravidelně vydává brožury vlastivědné knihovničky (věnované významným architektonickým i archeologickým památkám) a podílí se na vydávání mnoha sborníků a monografií (např. Castellologica bohemica).
  • spolupracuje i s odborníky, kteří nejsou členy společnosti a zainteresovává je na přednáškové a publikační činnosti,
  • aktivně se podílí na tvorbě a ochraně kulturních hodnot skrze spolupráci s orgány státní památkové péče a ochrany přírody,
  • vyvíjí kulturně propagační činnost pro širokou veřejnost, zejména prostřednictvím médií,
  • navazuje a udržuje vztahy s muzei v ČR, archeologickými, historickými a podobnými ústavy a dalšími organizacemi zabývajícími se obdobnou činností.

Nejvyšším orgánem S-i.p.s. ke členská schůze, kterou svolává výbor. Výbor ze svého středu volí starostu, místostarostu, jednatele a pokladníka. Funkční období výboru jsou 2 roky. Starostou je nyní Petr Chotěbor.

Související pojmy: → péče památková, → archeologie, → historie, → vlastivěda, → médium, → kultura, → propagace, → publikace, → časopis, → exkurze, → dějiny umění, → dějiny architektury, → numismatika, → heraldika, → muzeologie, → dědictví kulturní, → diletant, → muzeum, → archiv, → restaurování, → starožitnost, → starožitnictví, → památka hmotná, → artefakt, → umění, → sběratelství

L:
spolecnostps.wz.cz [on-line]. Společnost přátel starožitností: Praha 1, © 2006–2015. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 19.11.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, MONUDET, Zofka777