Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Společnost přátel starožitností

S.p.s. vznikla v roce 1888 jako organizace za účelem povznesení kulturněhistorické úrovně českého národa a národního povědomí v minulosti. Patří mezi nejstarší české spolky, zaměřené na poznávání a ochranu národního kulturního dědictví. V době komunistického režimu se organizace musela přejmenovat na Kruh přátel Muzea hlavního města Prahy, pod kterým pracovala do roku 1990. S.p.s. má v současnosti téměř 600 členů individuálních (specialisty i diletanty historických disciplín) a 60 kolektivních (muzea, archivy apod.) nejen z ČR. Společnost se podílela a podílí na tvorbě památkové legislativy.

Základním cílem organizace je rozvoj zájmové vlastivědné činnosti ve vztahu ke kulturním dějinám našich národů. Společnost vyvíjí svoji činnost zejména v oblastech: všeobecné české dějiny, dějiny umění, dějiny architektury, archeologie, numismatika, heraldika, památková péče, muzeologie, restaurování historických předmětů a další obory historických věd. Členové společnosti vyvíjejí v těchto oblastech vlastní výzkumnou a publikační činnost.

K šíření znalostí z oblasti národních dějin společnost:

  • organizuje pravidelné odborné přednášky,
  • organizuje vlastivědné zájezdy a exkurze pod vedením a s odborným výkladem,
  • vydává od roku 1893 Časopis Společnosti přátel starožitností, kde publikuje nejvýznamnější práce svých členů,
  • vydává příležitostné tisky a publikace s kulturně vlastivědnou tematikou. Společnost vydala čtyři specializované sborníky věnované významným osobám zejména historických věd, pravidelně vydává brožury vlastivědné knihovničky (věnované významným architektonickým i archeologickým památkám) a podílí se na vydávání mnoha sborníků a monografií (např. Castellologica bohemica).
  • spolupracuje i s odborníky, kteří nejsou členy společnosti a zainteresovává je na přednáškové a publikační činnosti,
  • aktivně se podílí na tvorbě a ochraně kulturních hodnot skrze spolupráci s orgány státní památkové péče a ochrany přírody,
  • vyvíjí kulturně propagační činnost pro širokou veřejnost, zejména prostřednictvím médií,
  • navazuje a udržuje vztahy s muzei v ČR, archeologickými, historickými a podobnými ústavy a dalšími organizacemi zabývajícími se obdobnou činností.

Nejvyšším orgánem S-i.p.s. ke členská schůze, kterou svolává výbor. Výbor ze svého středu volí starostu, místostarostu, jednatele a pokladníka. Funkční období výboru jsou 2 roky. Starostou je nyní Petr Chotěbor.

Související pojmy: → péče památková, → archeologie, → historie, → vlastivěda, → médium, → kultura, → propagace, → publikace, → časopis, → exkurze, → dějiny umění, → dějiny architektury, → numismatika, → heraldika, → muzeologie, → dědictví kulturní, → diletant, → muzeum, → archiv, → restaurování, → starožitnost, → starožitnictví, → památka hmotná, → artefakt, → umění, → sběratelství

L:
spolecnostps.wz.cz [on-line]. Společnost přátel starožitností: Praha 1, © 2006–2015. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 19.11.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, MONUDET, Zofka777