Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Souhradí

Souhradí Žebrák a Točník. Kresebná rekonstrukce. Autor: Jan Heřman. Zdroj: [1]

Pojem s. označuje těsné prostorové sousedství (v řádu 200 až 500 metrů) zpravidla dvou hradů (dnes popř. i hradních zřícenin), které historicky vznikly v průběhu 13. až 15. století jako samostatné objekty v určité časové posloupnosti. Velmi často byly starší objekty – nazývané „starý hrad“ – opouštěny v důsledku nevyhovujících obranných požadavků, nebo v důsledku nových estetických a obytných požadavků nebo i v důsledku ničivých událostí (např. požárů, dobytí a vyplenění objektu). „Nový hrad“ v držení téhož nebo blízce příbuzného rodu byl pak zakládán v těsné blízkosti „starého hradu“, někdy ve výhodnější obranné poloze; z hlediska honosnosti, reprezentativnosti a pohodlnosti bydlení mohl představovat i přechodový typ k období výstavby zámeckých objektů. „Starý hrad“ pak byl obvykle ponechán svému osudu.

Pojem s. lze z jazykového hlediska přirovnat k pojmu souměstí, souklášteří, ale je třeba jej odlišovat od pojmu vícehrad, viz → ganerbenburg.

Za nejznámější a nejzachovalejší české s. jsou považovány hrady Žebrák [2] a Točník [3] na Hořovicku, méně známými příklady, s ne vždy dochovanými oběma objekty, mohou být hrady Starý Žeberk [4] a Nový Žeberk [5] u Jirkova v Podkrušnohoří, Starý Hrad [6] a Nový Hrad [7] u Adamova na Blanensku nebo hrady Starý a Nový Světlov na Zlínsku. (viz např. [8])

V odvozeném významu je pojem s. – ve tvaru a názvu „Trojhradí“ – využíván v rámci projektu propagace a kooperace tří šumavských hradů (Velhartice, Rabí a Kašperk). (viz [9])

Související pojmy: → ganerbenburg, → hrad, → zřícenina, → zámek, → projekt, → propagace, → marketing hradů.

Eva Heřmanová 21.8.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777