Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Sororát

(z lat. soror = sestra)

S. je 1. příbuzenské pravidlo přikazující vdovci uzavřít sňatek se sestrou své zemřelé ženy; pravidlo se většinou vztahuje na mladší sestru. Pojem s. zavedl britský sociální antropolog James George Frazer ([1]). Dosud tento zvyk přetrvává v některých rodových společnostech, např. v některých částech Brazílie, v historii např. v Turkmenistánu, u pastýřských kmenů v Africe a na Blízkém Východě. Účelem s-u je, aby mužův rod neztratil ženu nebo výkupné/věno, které za ni zaplatil. Odtud též odvozený pojem sororátní manželství.

Pojem s. se však také používá pro 2. označení sňatku jednoho muže s několika sestrami, tj. zvláštní případ polygamie. (Jandourek); výskyt tohoto významu pojmu se váže zejména k tradičnímu čínskému systému příbuzenských vztahů.

Související pojmy: → genealogie, → rodokmen, → regulativ, → sociologie, → zvyk kulturní, → obyčej, → levirát.

L:
KOL. AUTORŮ. Malý etnologický slovník. Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2011, s. 93, 115 s.
JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů. Praha : Grada, 2012, s. 215, 264 s.

Odkazy:
Wikipedie. Heslo James George Frazer. Přístup z: [2].

Eva Heřmanová 29.3.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777