Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Slovník roku

S.r. je mezinárodní soutěžní a propagační akce pořádaná Jednotou tlumočníků a překladatelů, a to od roku 1994. Slovníkem se pro účely této soutěže rozumí jakékoliv dílo lexikografického charakteru, vydané tiskem, na elektronickém nosiči či veřejně přístupné na internetu. Soutěže se účastní jak překladové, tak výkladové a terminologické slovníky, ale i publikace encyklopedického charakteru. Účastnit se mohou i reprinty starších slovníků nebo i jednotlivé díly slovníků rozsáhlejších. Slovník může být do soutěže přihlášen autorem, vydavatelem, členem poroty, tlumočnickou či překladatelskou organizací nebo jejím členem.

Udělována je hlavní cena S.r. a dále i ceny poroty v kategoriích, které se mohou v jednotlivých letech lišit a čestná uznání. Hlavní cena S.r. je spojena s finanční odměnou 20 000,- Kč; Cena za překladový slovník (všeobecný nebo odborný) je dotována částkou 10 000,- Kč.

Související pojmy: → propagace, → autor, → vydavatelství.

L: JTP. Přístup z: [1]; Cena Slovník roku 2012. Přístup z: [2]; Seznamy účastnících se slovníků. Přístup z: [3].

Eva Heřmanová 16.5.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777