Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Skanzenizace

Pojem s. je pejorativum používané pro označení situace, kdy určitá část historického města, území, krajiny či přírodní oblasti je záměrně, obecně naddimenzovaně a někdy i nesmyslně ochraňována, a tím i zakonzervována. Nejčastějším důvodem s. je prezentace a využití dané oblasti v rámci turismu, snaha o maximální komerční využití, někdy i snaha nejkonzervativnějších památkářů o ochranu a „mumifikaci“ de facto všeho v rámci památkových zón a památkových rezervací.

S. historických částí měst představuje problém spojený se změnou funkce těchto městských okrsků (vystěhovávání rezidentů, vymisťování běžných služeb a obchodů a jejich náhrada luxusními projekty, přehlížení každodenních problémů rezidentů) a se s-í genia loci (např. Praha, Český Krumlov, Benátky), vedoucí až k dojmu určité pouťovosti, v horším případě až k vulgarizaci centrálních částí měst.

S. přírody a krajiny představuje přemrštěnou ochranu některých území a snahu o převedení jejich podoby do podoby upomínající obrázky z doby národního obrození.

S. místní kultury se pojí nejčastěji o oblastmi dosud živých národopisných regionů (Chodsko, Slovácko apod.) či exotických destinací (Tahiti), kdy dochází jak k rozvoji folklorizace, tak k inscenizaci lidových tradic, zvyklostí a slavností.

Související pojmy: → krajina, → ochrana krajiny, → konzervace, → prezentace, → mumifikace, → vulgarizace, → komercionalizace, → turistifikace, → péče památková, → zóna památková, → rezervace památková, → turismus, → genius loci, → kultura místní, → region národopisný, → destinace, → folklor, → folklorizace, → inscenizace, → tradice, → zvyklost, → slavnost.

Eva Heřmanová 19.6.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777