Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Skříňka koutní

Skříň či skříňka s trojúhelníkovým nebo pětiúhelníkovým půdorysem, která se umísťovala do kouta, od čehož získala i svůj název.

V Čechách je v písených pramenech doložena ze 16. stol. Její původ sahá do pozdní gotiky a renesance, ale vyráběly se i v dalších stylových obdobích. Těšily se velké oblibě, protože šlo o praktický a úsporný kus nábytku. S. k. byla vždy rohová a na přední straně měla dvířka. Původně sloužila jako vybavení církevních skriptorií, ale také měšťanských komnat a úředních prostor na radnicích, městských rychtách či školách. Na venkov pronikla po třicetileté válce, nejdříve zřejmě do míst spojených s výkonem venkovského úřadu, do domů bohatých rychtářů a fojtů, a proto se jim říkalo také rychtářské.

S. k. Z. Roller, P. Veselý. Zdroj: Chatař chalupář. Přístup z: [1]

Starší s. k. v měťanských interiérech byly zdobené plochou barokní a empírovou řezbou, někdy i jednoduchou intarzií. Venkovské z konce 18. a 1. pol. 19. stol. vynikaly pestrou malbou. Na venkově sloužila k ukládání písemností, knih (u protestantů Bibli), peněz, svíček a jiných cenností. Bývala často významným kusem nábytku, protože nesloužila hospodářským účelům, ale vzdělání. Ve světnici bývala zavěšená v tzv. svatém koutě a nazývala se též koutnice, koutnička (kútnice na východní Moravě) či armaria (v severním Slovensku). Věšela se buď přímo na stěnu nebo stála na podložce, upevněné k opěradlu rohové lavice. V současnosti s. k. nacházíme jako památky lidového nábytku ve skanzenech, ale vzácně se dochovaly i v historických interiérech vyšších vrstev.

Související pojmy: → církev, → skriptorium, → baroko, → empír, → intarzie, → řezbářství, → kout svatý, → protestantství, → nábytek, → skanzen, → empír, → rychtář, → venkov, → kniha, → intarzie, → fojt, → radnice, → gotika, → renesance, → půdorys.

L: FROLEC, Václav a Josef VAŘEKA. Lidová architektura: encyklopedie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983, s. 124; VONDRUŠKOVÁ, Alena. Jařmo, parkán, trdlice, aneb, Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 73. ISBN 9788024739465;

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo