Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Signatura (signature)

Ukázky signatur významných umělců. Zdroj: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 330

(z lat. signum = znamení)

1. Označení autora výtvarného díla (umělce nebo řemeslníka) na díle a to buď jménem vypsaným či zkráceným či značkou; 2. Značka vyjadřující umístění předmětu ve sbírkách (např. knihy v knihovně, listiny v archivu, sbírkového exponátu v muzeu apod.); 3. Dále se slovo používá v sekci obchodu: obchodní značka, číselná kód na obalu zboží apod.; 4. Zastarale též hlavní rys, převažující ráz, nejvýznačnější vlastnost, základní známka či znamení.

S. umělců jsou známé již z antiky, v raně křesťanském umění však nebyly běžné a začaly se opět častěji používat až ve středověku. S. slouží též jako ochrana a znak kvality, proto bývaly již záhy falšovány.

Související pojmy: → umění, → autenticita, → práva autorská.

L: BERNHARD, Marianne. a kol. Univerzální lexikon umění. Praha, 1996, s. 436; BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, strana 330-331; RYTÍŘ, Václav. Malířské signatury. Praha : Toužimský & Moravec, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7264-097-3.; MALÁ, Alena, PAVLIŇÁK, Petr. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2010. 306 s. ISBN 978-80-86171-40-1.

Andrea Svitáková 12.10.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Svitáková, Zofka777