Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Seznam světového dědictví UNESCO v ohrožení

S.s.d.UNESCO.o. je zvláštní seznam světového dědictví UNESCO obsahující kulturní i přírodní památky, které se nachází v podmínkách, akutně ohrožujících jejich existenci. Ty mohou mít různorodý charakter – například přírodních katastrof (zemětřesení, povodně), válek a ozbrojených konfliktů, nekontrolovatelné urbanizace či turistického ruchu.

Zapsání památky na S.s.d.UNESCO.o. umožňuje Výboru světového dědictví poskytnout ohrožené památce finanční pomoc z Fondu světového dědictví UNESCO. Zároveň jde o způsob, jak na situaci upozornit v celém mezinárodním společenství, s očekáváním pomoci a společného úsilí při záchraně památky. Zápis památky na tento seznam také vyžaduje vytvoření programu nápravných opatření (vytváří Výbor světového dědictví spolu se státem, na jehož území se ohrožená památka nachází) a následný monitoring situace. Jakmile nebezpečí zániku památky pomine, je památka ze S.s.d.UNESCO.o. odstraněna.

Vnímání zápisu památky na S.s.d.UNESCO.o. jednotlivými státy je různé. Zatímco některé země jej samy podněcují, aby ke svému problému přitáhly pozornost a zajistily si odbornou pomoc při jeho řešení, jiné by zápisu památky rády zabránily, protože jej vnímají jako potupu. Zápis památky na tento seznam je však v prvé řadě potřeba vnímat nikoliv jako sankci, ale jako způsob, jak společné dědictví zachránit.

V současnosti (k lednu 2014) je na S.s.d.UNESCO.o. evidováno 44 památek. Jejich kompletní soupis je k nahlédnutí zde [1]. V České republice se dle Seznamu žádné "památky v ohrožení" nenachází.

Související pojmy: → Seznam světového dědictví UNESCO, → hodnota mimořádná universální, → památka kulturní, → památka přírodní, → krajina kulturní, → památka smíšená, → UNESCO, → Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, → dědictví kulturní, → památka UNESCO.

L: World Heritage in Danger. UNESCO [online]. 2014 [cit. 2014-01-27]. Přístup z: [2].

Tereza Ďurišová 27.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Rory, Zofka777