Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Seznam světového dědictví UNESCO

S.s.d.UNESCO je soupis významných památek s mimořádnými univerzálními hodnotami. Je vytvářen na základě Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, uzavřené pod záštitou UNESCO v roce 1972.

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví je mezinárodním právně závazným dokumentem, jímž UNESCO přispělo k prosazení názoru, že povinností lidstva je chránit nejen materiální hodnoty a výtvory, nýbrž i jedinečné přírodní úkazy. Úmluvu ratifikovalo 190 zemí, Československo k ní přistoupilo v roce 1990.

O zápisu do prestižního S.s.d.UNESCO rozhoduje tzv. Výbor světového dědictví, sestávající ze zástupců smluvních stran zmíněné Úmluvy. Cílem je, aby tento seznam byl reprezentativní – jde o to, aby obsahoval nejvýznamnější památky a zároveň se na něm podílely všechny civilizace a všechny typy památek. Vzhledem k tomu, že zájem o zápisy do S.s.d.UNESCO je obrovský, je procedura zapisování poměrně složitá a velmi přísná. Více o proceduře viz na [1].

V současné době (k lednu 2014) obsahuje S.s.d.UNESCO 981 památek (759 památek kulturních, 193 památek přírodních a 29 smíšených) ve 160 zemích světa. Kompletní výčet je k nalezení na [2].

Na území České republiky se nachází 12 památek, zapsaných do S.s.d.UNESCO (v závorce rok zápisu): Praha – historické centrum (1992), Průhonický park (2010); Český Krumlov – historické centrum (1992); Telč – historické centrum s náměstím a zámkem (1992); Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1994); Kutná Hora – historické centrum, Chrám Sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (1995); Lednicko-Valtický areál – kulturní krajina (1996); Kroměříž – areál arcibiskupského zámku s Podzámeckou a Květnou zahradou (1998); Holašovice – historická vesnice se zachovalým selským barokem (1998); Litomyšl – zámek a zámecký areál (1999); Olomouc – Sloup Nejsvětější trojice (2000); Brno – Vila Tugendhat (2001); Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (2003).

Množství památek zapsaných na S.s.d.UNESCO, s ohledem na velikost území, řadí Českou republiku mezi světové kulturní velmoci.

Související pojmy: → hodnota mimořádná universální, → památka kulturní, → památka přírodní, → krajina kulturní, → památka smíšená, → UNESCO, → Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, → Seznam světového dědictví UNESCO v ohrožení, → dědictví kulturní, → památka UNESCO.

L: PATOČKA, Jiří, HEŘMANOVÁ, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice. Praha : ASPI, 2008, 200 s.; Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Seznam světového dědictví UNESCO [online]. 2011 [cit. 2014-01-26]. Přístup z: [3]

Tereza Ďurišová 27.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Rory, Zofka777