Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Sekta

Pojem s. (z lat. secta = způsob života, secare, sectus = odřezat, oddělit, sequi = sledovat, následovat mistra či učitele) označuje v oblasti sociologie 1. sociální skupinu, resp. subkulturu která se vyznačuje konflikty s většinovou společností; s. může ve své víře vycházet z tradičních hodnot společnosti nebo je může nahrazovat novými články své víry nebo i vírou zcela novou. Silně, centrálně vedené a organizované s. mají přísné podmínky členství, kterými své členy velmi úzce svazují. Jíné s., s volnější organizací, mají spíše věřící, podporovatele a sympatizanty. Jednou z hlavních příčin vedoucích ke vzniku s. je lpění na doktrínách nebo názorech, bez ohledu na jejich spojení se skutečností; s. bývají charakteristické i přítomností charizmatického vůdce, resp. autority, k níž směřují toky peněz od členů s.; jde o 2. minoritní náboženské uskupení, které je svým učením vyhraněné vůči konformním náboženským směrům nebo vůči některé části jejich učení; 3. náboženská skupina, která se oddělila od nějaké dosavadní skupiny nebo ustáleného myšlenkového směru a jde novou vlastní cestou nebo v následovnictví někoho; 4. konfliktní náboženská skupina, existující krátkou dobu, preferující izolaci a odmítající církevní či jiné mainstreamové praktiky. Má tři podskupiny - akceptační sekty, agresivní sekta a odmítavé sekty (Buchtová).

Nejčastějšími negativními projevy činnosti s. jsou: vytvoření psychické závislosti členů s., zmocnění se majektu členů s. nebo jeho podstatné části, zneužívání práce členů sekty, pronásledování bývalých členů s. nebo jejích kritiků. Ne vždy však musí být s. spojována výhradně s negativními konotacemi, např. křesťanská s. je náboženská skupina, která popírá jednu nebo i víc základních biblických pravd.

Celosvětově nejznámějšími náboženskými s. jsou Mormoni, Svědci Jehovovi, Hare Kršna, Scientologové, v Česku pak existují i méně známé sekty viz [1].

Související pojmy: → náboženství, → subkultura, → sociologie náboženství, → geografie náboženství, →mainstream; → sekta náboženská.

L: FRICOO, J. Sekty - základní informace. Přístup z: [2]; BUCHTOVÁ, Bára. Náboženství, církev, sekta, kult. Přístup z: [3].

Eva Heřmanová 1.1.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777