Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Sdružení pro dětskou knihu IBBY, Mezinárodní

M.s.p.d.k. (IBBY – International Board on Books for Young People) je mezinárodní nevládní organizace UNESCO vzniknuvší z iniciativy spisovatelky Jelly Lepmanové, která založila Mezinárodní knihovnu pro mládež (Internationale Jugendbibliothek) v Mnichově v roce 1948. Lepmanová svolala první mezinárodní setkání pracovníků s dětskou knihou v Mnichově, kdy byl vyhlášen program Mezinárodní péče o dětskou knihu s heslem Dětská kniha je mostem mezi národy. Oficiálně začala organizace působit v roce 1953 v Curychu.

Posláním M.s.p.d.k. je:

  • podporovat a sjednocovat výchovné a vzdělávací snahy které se realizují prostřednictví knihy,
  • šířit dobré dětské knihy a podporovat jejich vydávání,
  • podporovat výzkum v oblasti dětské knihy,
  • vyzdvihovat pozitivní výchovné vlivy četby a médií,
  • oceňovat tvorbu pro děti a mládež,
  • poskytovat informace a poradenství institucím a lidem působícím v dané sféře.

Vedle M.s.p.d.k. se dětskou knihou zabývá též IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), IRA (International Reading Association), IRSCL (International Research Society for Children´s Literature) atd.

IBBY má více než 70 národních sekcí. Činnost organizace řídí volený výkonný výbor v čele s prezidentem. Každý druhý rok se schází kongres M.s.p.d.k., věnovaný určitému tématu. U příležitosti kongresů IBBY se uděluje Cena Hanse Christiana Andersena (Hans Christian Andersen Award) – nejvyšší mezinárodní ocenění pro tvůrce dětských knih za celoživotní dílo. Spisovatelům je udělována od roku 1956, ilustrátorům od roku 1966. Porota dále může udělit diplom Highly Commended. Od roku 1986 M.s.p.d.k. dále uděluje Cenu IBBY-Asahi na podporu čtenářství (IBBY-Asahi Reading Promotion Award) kolektivům nebo institucím za mimořádnou aktivitu v rozvoji knižního umění pro děti. Kromě toho národní sekce mohou udělovat vlastní ceny, u nás je to např. výroční cena Zlatá stuha.

2. duben vyhlásila roku 1967 M.s.p.d.k. za Mezinárodní den dětské knihy (International Children's Book Day).

Čtvrtletně také IBBY vydává časopis Bookbird, určený zejména pro pracovníky dětských knihoven. V roce 1981 se uskutečnila první mezinárodní putovní výstava knih pro handicapované děti a díky úspěchu akce bylo v roce 1985 zřízeno mezinárodní Dokumentační centrum knih pro handicapované děti (IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People) při Institutu speciální pedagogiky v Norsku.

Vedle toho organizace pořádá konference, výstavy, veletrhy dětských knih, kongresy atd.

Související pojmy: → organizace, → UNESCO, → výstava, → časopis, → kniha, → konference, → veletrh, → kongres, → den dětské knihy, Mezinárodní, → Cena Hanse Christiana Andersena, → médium, → knihovna, → program, → ilustrátor, → spisovatel.

L:
ibby.cz [on-line]. Česká sekce IBBY: Praha 1, © 2010 [cit. 2014-11-20]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 11.8.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777