Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Schwarzplan

Plán města Gliwice, Polsko. Zdroj: [1]
Schwarzplan historické části Amsterodamu, Nizozemsko. Zdroj: [2]
Schwarzplan města Gliwice, Polsko. Zdroj: [3]
Schwarzplan města Mannheim, Spolková republika Německo. Zdroj: [4]

S. je 1. obrázek (výkres) zachycující strukturu zastavěného území města a jeho veřejných prostor (a popř. i jeho zázemí). Jde o jakýsi černobílý obtisk zastavěných ploch na bílém pozadí, který vypovídá o existenci a kvalitě prostorového uspořádání daného sídla, o jeho půdorysných charakteristikách, o hustotě či rozptýlenosti, organizovanosti či nahodilosti zástavby, tj. i o případné existenci suburbánní sídelní kaše (urban sprawl). S. tak ukazuje generalizovanou strukturu (esenci) města či sídla, tj. jeho morfologii a v časovém odstupu umožňuje sledovat i změny této morfologie.

S. vzniká zpravidla odfiltrováním ostatních barev z původního plánu města či sídla (např. v programu Photoshop) a nezobrazuje takové prvky, jako jsou komunikace či městská zeleň; v některých případech je na s-ech někdy ponechávána šedá či modrá barva pro vyobrazení vodních prvků.

S. lze chápat i jako 2. nástroj územního plánování a urbanismu.

Související pojmy: → město , → urbanismus, → morfologie města, → prostor veřejný, → kaše sídelní, → esence, → suburbium, → suburbanizace, → půdorys, → struktura, → zeleň veřejná

Odkazy:

Eva Heřmanová 28.10.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt