Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Scénografie

S. (z řec. skenografia = umění dekorovat divadlo, angl. scenography, franc. scénographie, něm. Bühnenbild) je pojem odvozený od starořeckého "skene" (budova v pozadí jeviště) a "grafein" (rýt, psát). Ve významu výtvarného řešení jevištního prostoru se pojem s. začal užívat již v renesanci. Pojmenování s. se užívá také v kinematografii, v televizi či ve výstavnictví.

S. se rozumí výtvarná stránka dané divadelní inscenace, neboli ztvárnění prostoru pro hru. Tedy to, co je při představení v divadelním prostoru vůči inscenaci intencionální (výtvarně aktualizované). S. formuje prostor (v případě divadla pak jeviště) pro akci, začleňuje jeho prvky do konkrétního scénografického řešení a spoluvytváří vizuální složky. Je součástí daného uměleckého díla (divadelního, kinematografického atd.), ať se projevuje pouze účelově, nebo se na jeho výsledném tvaru podílí rozhodujícím způsobem. Je užitým uměním pouze v tom smyslu, že slouží myšlenkovému obsahu inscenace. Výtvarně scénografický projev se od čistě výtvarného procesu liší různorodostí a fiktivností materiálu, tvořeného lidským tělem, hmotnými doplňky, světlem a pohybem. Dále je na rozdíl od díla výtvarného ve s. zapotřebí schopnosti tvorby zvláštní atmosféry a smyslu pro vyjádření nevýtvarné myšlenky.

S. plní estetickou a současně ideovou funkci, dále zahrnuje vymezení proporcí, barevnosti a vybavení prostoru pro divadelní akci, architektonickou úpravu hracího prostoru (včetně vztahu k hledišti), všechny proměny tohoto prostoru, světlo a divadelní techniku.

Související pojmy: → divadlo, → inscenace, → kinematografie, → výstava.

L: PAVLOVSKÝ, Petr. Základní pojmy divadla, teatrologický slovník. Praha : Libri & Národní divadlo, 2004.

Marie Nováková 13.1.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777