Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Sbormistr)
Řádka 25: Řádka 25:
 
VYSLOUŽIL, Jiří. ''Hudební slovník pro každého''. Vizovice : Lípa, 1999. <br />
 
VYSLOUŽIL, Jiří. ''Hudební slovník pro každého''. Vizovice : Lípa, 1999. <br />
  
Ann22 20.12.2016
+
Anna Dlasková 20.12.2016
  
 
[[Kategorie:Vše]]
 
[[Kategorie:Vše]]
 
[[Kategorie:Arts management]]
 
[[Kategorie:Arts management]]
 
[[Kategorie:Ostatní pojmy]]
 
[[Kategorie:Ostatní pojmy]]

Verze z 31. 12. 2016, 11:18

Sbormistr

S. je termínem z oblasti hudby, konkrétně z oblasti sborového zpěvu. S. je osoba stojící v čele pěveckého sboru nebo ansámblu, a to jednak jako "dirigent sboru", ale zpravidla také jako jeho umělecký vedoucí. Základní činností s-a je dirigování. Dirigování sboru je v podstatě režie (vedení) dané skladby pomocí viditelných gest především paží a rukou, v případě dirigování instrumentální hudby se často používá taktovka, u sbormistrů je však její používání ojedinělé. Cílem dirigování je sjednotit hudebníky v jejich hudebním projevu, tzn. nastavit tempo, určovat dodržování dynamiky a celkově utvořit jednotný výraz celé skladby a zvuk daného souboru. Dirigování je považováno za jednu z nejtěžších, ale taktéž nejoceňovanějších činností v hudební sféře.

S. má kromě dirigování sboru na starost taktéž jeho umělecké vedení. S. je především zodpovědný za výběr skladeb, které budou provedeny, za jejich nastudování, včetně určení způsobu interpretace. Jako umělecký vedoucí souboru se s. taktéž může podílet na plánování zkoušek, plánování koncertů a spoustě dalších organizačních záležitostí (nebo může být za tyto činnosti přímo odpovědný).

Sbormistrovství se stalo samostatným oborem a hudební profesí ve 20. století. V současnosti lze studovat dirigování nebo přímo sbormistrovství na mnoha českých konzervatořích nebo vysokých školách.

Za první s-y u nás lze považovat skladatele Bedřicha Smetanu nebo Leoše Janáčka. K těm nejznámějším s-ům, kteří se zasloužili o vznik renomovaných pěveckých sborů, patří Jan Kühn (Kühnův smíšený sbor & Pražský filharmonický sbor), Ferdinand Vach (Pěvecké sdružení moravských učitelů) nebo Josef Veselka (Pražský filharmonický sbor).

Související pojmy: zpěv sborový, → sbor, → sbor hudební, → sbor pěvecký, → ansámbl, → zpěv, → hudba, → Unie českých pěveckých sborů, → gesto, → tempo, → skladba, → interpretace, → koncert

L:
Sbormistrovství: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy [online]. Přístup z: [1]
Cantus : časopis pro sborové umění. Praha : Unie českých pěveckých sborů, 1990-. sv.
KOLÁŘ, Jiří, ŠTÍBROVÁ, Ivana. Sborový zpěv a řízení sboru II: Základní problémy sborové interpretace. Netolice : Jc-Audio, 2011.
KOLÁŘ, Jiří, ŠTÍBROVÁ, Ivana. Sborový zpěv a řízení sboru II: Příklady interpretačních analýz. Netolice : Jc-Audio, 2011.
KOLÁŘ, Jiří, ŠTÍBROVÁ, Ivana. Sborový zpěv a řízení sboru II: Přílohy k interpretačním analýzám. Netolice : Jc-Audio, 2011.
SADIE, Stanley (ed.). The New Grove Dictionary of Music And Musicians. London: Macmillan Publishers Limited, 1980.
UHEREK, Milan. Zpíváme ve sboru: Učebnice nepovinného předmětu sborový zpěv na základní škole. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992.
VALOVÝ, Evžen. Sborový zpěv v Čechách a na Moravě. Brno : Universita J. E. Purkyně v Brně, 1972.
VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, Jarmila. Sborový zpěv. Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986.
VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého. Vizovice : Lípa, 1999.

Anna Dlasková 20.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ann22, Zofka777