Z Arts Lexikon
Verze z 31. 12. 2016, 14:14, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Sbor pěvecký

S.p. je obecně takové hudební těleso, kde jednotlivé hlasové obory (nebo také hlasové skupiny) mají vícečlenné zastoupení. Za základní dělení hlasových oborů je považováno dělení na ženské hlasy - soprán, alt a mužské hlasy - tenor, bas. Dle definice s-u.p-ho je pak tedy v každé hlasové skupině několik členů. Uměleckým vedoucím s-u.p-ho je zpravidla sbormistr. V České republice je sdružující organizací v oblasti s-ů.p-ých Unie českých pěveckých sborů (viz [1]).

Typologie (rozdělení) pěveckých sborů
Nejzákladnější typologie sborů je podle hlasových oborů, viz výše. Sbory, které mají zastoupeny všechny hlasové obory, se nazývají smíšené a podle celkového počtu členů se pak dále dělí na velký smíšený sbor (60 – 80 zpěváků, někdy i více), malý smíšený sbor (40 – 60 zpěváků), komorní smíšený sbor (do 40 zpěváků), malý komorní smíšený sbor (do 20 zpěváků). Za speciální typ smíšeného sboru mohou být považovány mládežnické (nebo také studentské) a akademické sbory. Pokud sbory obsahují jen některé z hlasových skupin, pak nepatří mezi smíšené a tvoří samostatné typy sborů. V ženském sboru je zastoupen pouze soprán a alt, v mužském naopak tenor a bas. Speciálním typem je dětský sbor, kam sice chodí dívky a chlapci, ale dle jejich hlasového rozsahu má sbor jen dvě hlasové skupiny soprán a alt a funguje tedy podobně jako ženský sbor. Dětské sbory dále mohou být chlapecké nebo čistě dívčí, hlasové skupiny ale zůstávají stejné. Výše uvedené rozdělení lépe vystihuje přiložené schéma.

Typologie sborů.png

Profesionální a amatérské pěvecké sbory a jejich příklady
Velmi důležité je také rozdělení (tedy další možná typologie) podle činnosti sboru, jestli se jedná o činnost profesionální či amatérskou. Do profesionální sféry patří především smíšené sbory fungující společně s nějakým symfonickým či komornějším orchestrem. V profesionální sféře si sbory volí právní formu své činnosti (většinou se jedná o neziskovou organizaci) a členství ve sboru je zaměstnáním na plný nebo částečný úvazek a je tedy za něj pobírána mzda. Dále by členové takového sboru měli mít pěvecké vzdělání, tj. vystudovanou konzervatoř nebo vysokou uměleckou školu. Za čistě profesionální sbor lze u nás považovat pouze Pražský filharmonický sbor (viz [2]) nebo také Český filharmonický sbor Brno (viz [3]).

Dále u nás funguje i řada poloprofesionálních sborů, které mají právní formu, ale členství není zaměstnáním (případně jen u některých členů) a členové nemusí mít hudební vzdělání. U nás takových sborů existuje velké množství, z těch nejznámějších lze uvést Pražský komorní sbor (viz [4]) a Kühnův smíšený sbor (viz [5]).

Největší množství sborů v Česku funguje jako amatérských. V některých případech je obtížné rozlišit, zda se jedná o sbor poloprofesionální či amatérský, většina amatérských sborů totiž má totiž zvolenou právní formu. Nicméně za hlavní rozdíl by se dalo označit, že členové nemají pěvecké vzdělání a jejich členství ve sboru je většinou volnočasovou aktivitou. Do amatérských sborů patří z největší části dětské sbory, jako například Kühnův dětský sbor (viz [6]), Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno (viz [7]), Jitro – Královéhradecký dětský sbor (viz [8]) a Severáček - liberecký dětský sbor ZUŠ (viz [9]).

Související pojmy: → sbor, → sbormistr, → hudba, → ansámbl, → repertoár, → koncert, → Unie českých pěveckých sborů, → NIPOS, → Artama, → amatér, → profesionál, → umělec, → interpret, → konzervatoř, → filharmonie.

L:
Slovník české hudební kultury. Praha : Editio Supraphon, 1997, 1035 s.
Cantus : časopis pro sborové umění. Praha : Unie českých pěveckých sborů, 1990-. sv.
GROVE, George, SADIE, Stanley. The New Grove dictionary of music and musicians. Washington, D.C.: Grove's Dictionaries of Music.
KOLÁŘ, Jiří, ŠTÍBROVÁ, Ivana. Sborový zpěv a řízení sboru II: Základní problémy sborové interpretace. Netolice : Jc-Audio, 2011.
KOLÁŘ, Jiří, ŠTÍBROVÁ, Ivana. Sborový zpěv a řízení sboru II: Příklady interpretačních analýz. Netolice : Jc-Audio, 2011.
KOLÁŘ, Jiří, ŠTÍBROVÁ, Ivana. Sborový zpěv a řízení sboru II: Přílohy k interpretačním analýzám. Netolice : Jc-Audio, 2011.
UHEREK, Milan. Zpíváme ve sboru: Učebnice nepovinného předmětu sborový zpěv na základní škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992.
VALOVÝ, Evžen. Sborový zpěv v Čechách a na Moravě. Brno : Universita J. E. Purkyně v Brně, 1972.
VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, Jarmila. Sborový zpěv. Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986.

Aneta Dlasková 11.5.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ann22, Bludišťák, Zofka777