Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Sbírka veřejná

S.v. je časově omezená akce/aktivita, jejímž cílem je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů a pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

Vyhlášení sbírky se řídí pravidly danými zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a změně některých zákonů; stěžejní pro úspěšnou s.v. je kvalitní prezentace, stanovení konkrétního cíle a transparentnost využití získaných finančních prostředků. S.v. může realizovat pouze právnická osoba, která je povinna tento záměr písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu. Při splnění všech zákonných podmínek pak s.v. získá do třiceti dnů úřední osvědčení a může být zahájena a propagována. Uvedená lhůta může být popř. i zkrácena, pokud jsou v oznámení uvedeny důvody hodné zvláštního zřetele (např. zmírnění následků živelné pohromy či jiné mimořádné události). S.v. lze vyhlásit na dobu neurčitou i určitou, v tomto případě může trvat nejdéle 3 roky.

Nutné je zvolit vhodný způsob provádění s.v. (pokladničky, sběrací listiny, prodej předmětů, prodej vstupenek, dárcovské SMS zprávy, složení či zaslání hotovosti na účet zřízený danou právnickou osobou, on-line dárcovství). Právnická osoba je povinna zřídit pro s.v. zvláštní bankovní účet, s výjimkou sbírek, jež se konají pouze prostřednictvím pokladniček nebo sběracích listin a trvají po dobu nejvýše tří měsíců. Po ukončení s.v. je daná právnická osoba povinna seznámit veřejnost s jejím konečným vyúčtováním a s využitím vybraných prostředků.

Formu on-line dárcovství rozvíjejí například Nadace VIA nebo Fórum dárců. Aktuální přehled s.v. v oblasti památkové péče a na území Česka viz na [1].

Související pojmy: → dárcovství, → dar, → filantropie, → organizace nezisková, → donátor, → dobrovolnictví, → crowdfunding, → fundraising.

L: Dobrovolnické občanské sdružení „3 ½“. Portál Veřejné sbírky. Slovníček. Přístup z: [2] a Databáze veřejných sbírek. Přístup z: [3].

Eva Heřmanová 29.8.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka