Z Arts Lexikon
Verze z 14. 3. 2013, 08:59, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Sanace)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Sanace

(z lat. zhojiti, uzdraviti). Obecně opatření směřující ke zlepšení, stabilizaci stavu. Pojem se používá v:

1. památkové péči - s. jako soubor technických opatření, které zlepšuje zdraví a použitelnost stavební nebo architektonické památky; s. zastavuje proces poškozování památkových objektů a vytváří podmínky pro jejich další existenci. Provádí se v souladu s charakterem památky a konzervátorskými záměry.

Z hlediska konzervace památek mezi sanační opatření zahrnujeme: čištění povrchů fasád, kamenných a exteriérových kovových prvků, potlačení vlivu vlhkosti, omezení účinku rozpustných solí na stavební materiály (omítka sanační), potlačení vlivu živých organismů na stavební materiály, především na kámen a dřevo a zpevňování omítek, malt, cihel, kamene a kovů. Na tato opatření navazují další sanační nebo restaurátorské práce s cílem částečně či úplně obnovit původní stav.

2. ekonomii - s. podniku, banky - souhrn opatření s cílem zlepšit nepříznivý stav podniku postiženého ztrátami, které ohrožují jeho další existenci.

3. lékařství – ve smyslu zhojení, vyléčení, uzdravení.

4. historii - režim s. - autoritativní režim v letech 1926–1935 v Polsku nastolený po vojenském převratu J. Piłsudského.

5. dopravě – s. železničního spodku – stavební úpravy zajišťující stabilitu železničního spodku a únosnost železniční pláně.

6. sociální oblasti – s. rodiny - systematická odborná (zejména zdravotní a psychosociální) pomoc rodině, např. zajištění bydlení, zdravotní péče a práce dospělým rodinným příslušníkům.

7. v ekologii – s. ekologických škod.

Související pojmy: → konzervace, → památka kulturní, → památka stavební, → památka architektonická, → restaurátor.

L: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007, s. 712; Sanace. In: ABZ.cz: slovník cizích slov. Radek Kučera & daughter, 2005. Přístup z: [1]; KUBIČKA, Roman a Jiří ZELINGER. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004, s. 262–263; BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 265.

Anna Goldmanová 14.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777