Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Rukopis

1. V širším smyslu se r-em myslí jakýkoli rukou vyvedený nápis či delší text – bez ohledu na psací náčiní (pero, štětec) a podložku (papyrus, pergamen, papír, tabulky střepy); může jít o text napsaný autorem (autograf) i rukou zhotovený opis tohoto textu jinou osobou. Za r. se považuje také autorem či na zakázku jinou osobou text napsaný na psacím stroji (typoskript) a jeho průklepy (kopie) příp. opisy. R-y jsou nejdůležitější zdroj výzkumu a zkoumání postupného vývoje díla (vývoje díla v čase) – historicko-kritická vydání je detailně popisují a analyzují.

2. V užším smyslu slova je označení pro svitky a knihy (kodexy) vyrobené před vynálezem knihtisku; psány byly na papyrus, voskovou tabulku, pergamen nebo na papír (od 12. století). Ve starověku zhotovovány otroky nebo bývalými otroky, ve středověku mnichy ve skriptoriích nebo laickými písaři. Často byly nákladně zdobeny (miniaturami, iniciálami, knižní malbou) a vázány v kůži. Na začátku (incipit) nebo na konci (explicit) je uveden titul, někdy také jméno písaře a rok vzniku.

3. V přeneseném slova smyslu pojmenování zvláštností, podle kterých jsou díla autora určitého díla (uměleckého, řemeslného i jiného) rozpoznatelná.

Související pojmy: → knihtisk, → papyrus, → svitek, → kniha, → iniciála, → pergamen, → mnich, → skriptórium, → laik, → středověk, → kodex, → kopie, → autor, → řemeslo, → autograf, → typoskript.

L:
TRÄGER, Claus. Wörterbuch der Literaturwissenschaft. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, c1986. s. 200.
Handschrift. In: Das grosse Kunstlexikon von P.W. Hartmann [on-line]. BeyArs GmbH: Salzburg [cit. 2014-4-8]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 8.4.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777