Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Romantismus

R. je umělecký styl, jehož počátek bývá charakterizován kolem roku 1818 - 1819 obrazem Prám medúzy od francouzského malíře Théodora Géricaulta. R. neznamenal nástup jednotného stylu, jako bylo do té doby běžné, ale spíš nástup nových témat, obsahů.

Charakteristika tohoto uměleckého stylu: r. klade velký důraz na cit, týká se motivů – představovány jsou neobvyklé věci, události; r. rád zobrazuje národní minulost, typické je i portrétování významných osobností.

R. v architektuře: v r. únik z každodenního života směrem ke středověku, napodobování středověkých slohů – především gotiky – vznik novogotiky. Zájem o restaurátorství; mnohé gotické a renesanční stavby přestavovány, u některých vyústění v tzv. purismus (čistý sloh). Vznik tzv. přírodního parku – kladení důrazu na přirozenost a soulad krajiny se sochami, altány, rozhlednami a exotickými architektonickými prvky. Do krajiny zasazovány[umělé zříceniny a jeskyně.

R. v malířství: motivy uměleckých děl plné tajuplných námětů ze středověkých dějin, děj vykreslován v dramatičnosti tahu štětce a hře světla a stínu, největší důraz je kladen na obsahovou stránku díla a dosažení efektu neklidu a dynamiky. Významným tématem je i krajina, jejíž zpodobnění je ovlivněno tzv. romantickou rozervaností. K významným umělcům romantického malířství patří Eugène Delacroix, William Blake nebo John Constable. Z r. vychází i malíři tzv. barbizonské školy.

R. se projevil také v sochařstvíAuguste Rodin, Edgar Degas; v literatuře - Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller a v hudběPetr Iljič Čajkovskij, Bedřich Smetana.

Romantičtí literární autoři se projevovali zejména touhou po nepřítomném (smyšlená minulost, exotické končiny, oslava mystické přírody), vypjatým individualismem (intimní citový život), zobrazováním jevu v jeho polaritě (kontrast v postavách, spojování protikladných žánrů), intenzivní citovostí (líčení lidských emocí).

Související pojmy: → umění, → architektura, → socha, → altán, → rozhledna, → zřícenina umělá, → park přírodní, → krajina, → středověk, → osobnost, → portrét, → purismus, → gotika, → neogotika, → malířství, → sochařství, → literatura, → hudba, → mystika, → polarita, → kontrast, → protiklad, → emocionalita.

L:
PIJOAN, José. Dějiny umění: 8. díl Praha : Odeon, 1990. 364 s.
BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury: Písemnictví 19. věku. Praha : Velryba s. r. o., 2007. 255 s.
ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. Praha : IDEA SERVIS, 1996. 193 s.
PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče). Sokolov : O. K. – Soft, 2006. 72 s.

Eliška Nováková 25.4.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Joe Angrešt, Nove02