Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Rokoko (rococo)

Období umění architektury (1725-1775) z Francie 18. století, které je charakteristické svojí hravostí. Vzhled zahrnoval složitou výzdobu, světlé barvy, používání křivek a začlenění soch, uměleckých děl a nábytku do designu pokoje. (Lewis)

Pojem r. byl odvozen z francouzského výrazu rocaille (hromádka kamení), což byl původně hanlivý výraz pro výrobu z kusů mušlí. Velkou oblibu r. získalo zejména na dvoře Ludvíka XV. a proniklo i do životního stylu 18. století, k němuž neodmyslitelně patřila konverzace, psaní dopisů, komorní hudba, tanec, společně s koketérií a sváděním. (Šefců)

Rokokový styl se ujal i v jižním Německu a Rakousku, k nám se přenesl zejména z Vídně a v našich končinách se začal hodně uplatňovat až v 18. století. Bylo lidově nazýváno „copový sloh“. Typickým znakem r. stal mušlovitý motiv s vykrajovanými okraji, zvaný rokaj. (Syrový)

Související pojmy: → architektura, → hudba, → tanec, → rokaj, → koketérie.

L: LEWIS, Miles, ed. Architektura: prvky v architektonických stylech. Brno : Computer Press, 2009. 399 s.; ŠEFCŮ, Ondřej. Architektura: lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Praha : Grada Publishing, 2013. 256 s.; SYROVÝ, Petr. Dobrodružství architektury. Praha : ABF, 1999. 355 s.

Lucie M. 10.12.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, LucieB, LucieM, Zofka777