Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Rizalit

(též risalit, z it. risalito = výstupek)

R. je vystupující a svisle jdoucí část průčelí stavby, kterou má být dosaženo její dělení po celé výšce (až po hloubku jedné okenní osy). Tato předsunutá část bývá nejčastěji obdélná, v některých případech může být i polygonální nebo půlválcovitá (cylindrický r.).

Míra vystupování r-u se řídí velikostí průčelí a slohem, v němž je stavba provedena. Hloubka může být i zcela nepatrná – pouhý výstupek v omítce. R-y mohou být nárožní či střední, jimi se dělí průčelí obyčejně na lichý počet dílů. R-y mohou vystupovat až do výše nad hlavní část budovy. Často bývají bohatě členěny a zdobeny architektonickými prvky. Typickými prvky zde bývá portál, balkon či terasa. Šířka r-u musí být vždy v harmonickém poměru s jeho vystupováním a délkou fasády.

Interiéry r-ů představují význačné místnosti budovy, často s bohatou výzdobou.

Související pojmy: → architektura, → průčelí, → portál, → balkón, → terasa, → fasáda.

L:
HEROUT, Jaroslav. Století kolem nás: Přehled stavebních slohů. Praha : Panorama, 1981, s. 123.
OTTO, Jan. Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí - Dvacátýprvý díl. Praha, 1888, s. 819.
DUDÁK, Vladislav. Encyklopedie světové architektury: část II. L - Ž. Praha : Baset, 2002, s. 801.

Anna Klacková 14.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Anička, Zofka777