Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Rezervace vesnická, památková (reservation village, heritage )

Zákon č. 20/1987 Sb. definuje památkovou rezervaci jako území sídelního útvaru, jehož charakter a prostředí je určováno souborem nemovitých kulturních památek zachovalých v původním historickém prostředí (viz i → autenticita).

Čerňanský definuje r.v.p. jako "území mimořádně hodnotného sídelního útvaru vesnického charakteru nebo soubor staveb lidové architektury prohlášené nařízením vlády ČR za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči."' ' Pojmem r.v.p. se označují území mimořádně hodnotného sídelního útvaru vesnického charakteru nebo dochovaného souboru staveb lidové architektury. Tyto urbanistické celky se zpravidla vyznačují kompaktní historickou zástavbou, dochovanou ve své autentické podobě bez výrazných novodobých stavebních zásahů. Převažující většina staveb v r.v.p. si zachovala svou původní dispozici, originální ztvárnění exteriéru a obvykle také i původní interiérové vybavení.

R.v.p. prohlašuje nařízením vláda České republiky, která také stanovuje obecné podmínky pro zabezpečování památkové péče v tomto území. Tyto podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat nejen na kulturní památky, ale i na ostatní objekty a plochy na území r.v.p., které nejsou kulturními památkami. Smyslem r.v.p. je tak plošná ochrana území a historického stavebního fondu. V zájmu zachování kulturních hodnot na území představuje vyšší stupeň památkové ochrany než vesnická památková zóna (→ zóna vesnická, památková).

V rámci r.v.p. jsou nejčastěji chráněna zejména historická jádra vesnic, představující mimořádnou koncentraci typologicky různorodých kulturních statků, z nichž mnohé jsou prohlášenými kulturními památkami. R.v.p. jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, který vede Národní památkový ústav (→ databáze MonumNet). Nyní, tj. 30.4. 2012, je v seznamu 61 r.v.p. (například Holašovice se souborem domů ve stylu selského baroka, vinné sklepy Plže v obci Petrov, Žďár se souborem roubených stavení aj.).

Související pojmy: → péče památková, → turismus kulturní.

L: ČERŇANSKÝ, Martin. Památkové rezervace: Ochrana památkových rezervací. [online]. 2000-2012 [cit. 2014-08-03]. Přístup z: [1].

Lucie Lorencová 30.4.2012, Eva Heřmanová 11.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777