Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Rezerváž

Grafická technika tisku z hloubky, z plochy a protisku založená na vykrývaném leptu (někdy též odkrývaném). Techniku objevil H. Seghers na poč. 17. stol.; ve 20. stol. ji používali např. P. Picasso, J. Miró, G. Roualt. Podstata tkví v provedení kresby rozpustným materiálem na dobře odmaštěnou kovovou (grafickou) desku. Kreslí se perem, rákosem, brkem, štětcem apod. Na desku lze kreslit kupř. směsí inkoustu a roztoku arabské gumy s přísadou glycerinu či cukru. Zaschnutý inkoust se musí lesknout, nános nesmí být tenký a má tvořit nepatrný reliéf. Variantním kesebným materiálem je krycí vodová barva nebo tuš s přísadou cukru, klovatiny apod. Chyby v kresbě se nesmývají, nýbrž seškrabávají škrabkou. Po nanesení kresby se deska opatří některým z grafických krytů. Po jeho zaschnutí se kresba setře či vymyje (vhodný rozpouštědlem) a dál se štoček zaleptává běžným způsobem. Na odkrytá místa může působit leptařská lázeň.

Je možné použít i způsob, kdy se kreslí na grafickou desku opatřenou pevným krytem barvou s vysokým obsahem ředidla, čímž kryt v potřebných místech změkne a následně se vymyje a leptá.

Technika slouží jako pomocná i samostatná. Někdy se používá v kombinaci s akvatintou. Především v ploškách má odlišný charakter než akvatinta, který způsobuje ulpívání barvy při tisku u okrajů vyleptaných prohlubní.

Variantou je negativní r., při které se kreslí na grafickou desku např. tuší a volné plochy se zaleptávají akvatintovým způsobem.

R. litografická je způsob pérové litografie vykrýváním, kdy záměrem je negativní kresba v tmavé ploše. Plocha s kresbou provedenou na litografickém kameni roztokem arabské gumy s malou přísadou kyseliny dusičné či fosforové se po zaschnutí pokryje tuší. Po několika hodinách se kresba vymyje vodou a kámen se zpracovává dále obvyklým postupem.

V protiskovací technice sítotisku se na síto kreslí mastnou křídou. Celé síto se pak překryje tmelem rozpustným ve vodě. Po zaschnutí a vlivem terpentýnu je kresba ze síta odstraněna.

Rezervážních grafických způsobů je více a používají se jako jednoduché techniky doplňující tradiční grafické postupy. Příkladem je technika voskové r-e, při níž se na podklad (nejčastěji papír) nanese vrstva vosku, která se překryje souvislou vrstvou tuše. Do zatuhlého tušového krytu se pak kreslí vyrýváním.

Související pojmy: → sítotisk, → grafika, → litografie, → hlubotisk, → tisk z plochy, → tuš, → štoček, → kresba, → akvarel, → pero, → štětec, → guma arabská, → akvatinta, → lept, → tisk, → klovatina, → tmel, → inkoust, → reliéf.

L: KUBIČKA, Roman a Jiří ZELINGER. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, s. 255. ISBN 8024790467; ODEHNAL, Antonín. Grafické techniky: dřevořez, dřevoryt, suchá jehla, čárový lept, prýskavý kryt, protiskový lept, krajonová manykýra, barevná grafika, měkký kryt, mezzotinta, mědirytina, akvatinta, rezerváž. Vyd. 1. V Brně: Střední škola uměleckých řemesel v Brně, 1996, s. 82. ISBN 8090227503; BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 384. ISBN 8020006095.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777