Z Arts Lexikon
Verze z 5. 2. 2013, 12:44, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Restituce památky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Restituce památky

R.p. (z restituce jakožto navrácení) je chápána jako 1. uvedení, navrácení do původního stavu. V památkové péči jde o způsob obnovy nebo ošetření, jímž se památka navrací do původního stavu odstraněním všech pozdějších zásahů, změn a doplňků. Příkladem r.p. může být anastylóza. V oblasti vlastnických práv pak r.p. značí 2. proces nebo úkon jejího navrácení potenciálnímu nebo oprávněnému restituentovi.

L: PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 86.

Související pojmy: → anastylóza, → rekonstrukce, → rehabilitace, → autenticita, → práva vlastnická.

Tomáš Pek 5.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777