Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Replika

Akademici definují termín r. následovně 1. odb. (polemická) odpověď; práv. odpověď žalobce na vyjádření n. žalovaného; 2. Div., lingv. projev účastníka dialogu navazující na předchozí projev partnerův; 3. Výt. varianta originálu pův. díla vytvořená zprav. v dílně daného mistra v téže době; 4. Fyz. otisk povrchu zkoumané látky pozorovaný v elektronovém mikroskopu místo látky samé.“ (Nový akademický slovník cizích slov); 5. „Označení pro technicky hodnotné um. tisky.“ (Universální lexikon umění)

R. nese mnoho významů, pro naše účely je nejdůležitější v souvislosti s výtvarným uměním ve smyslu „obměna hotového uměleckého díla sochařského, malířského, uměleckého, řemeslného, vytvořená autorem (autorská r.) dílnou (dílenská r.) nebo i v autorově okruhu zpravidla v krátkém časovém odstupu. R. obvykle zachovává techniku originálu i ikonografický typ. Od originálu se vesměs odchyluje v ikonografických nebo formálních podobnostech. Termín r. je vhodný zejména pro staré umění. R. odlišujeme od varianty, kopie či redukce.“ (Blažíček a Kropáček) Řidčeji je pojmem r. označována také tzv. autorská kopie.

Stručněji může být termín r. vystižen jako „obměna uměleckého díla zhotovená týmž umělcem, přičemž cílem není bezpodmínečně absolutní podobnost.“ (Universální lexikon umění). Podle Peka je r. "autorská kopie díla lišící se v ikonografických nebo formálních podrobnostech, přičemž může být využit i jiný materiál než v případě originálu".

Příbuzné pojmy:

Varianta: „obměna uměleckého díla dokončeného nebo ve stavu návrhu, vytvořená autorem případně za účasti dílny. Od renesance dokládá vývoj umělcovy představy. Termín varianta je častý hlavně v moderním umění, vystihuje tvůrčí přínos záměrných obměn v pojetí námětu a formy, jež dospívá až k řadě verzí (podob).“ (Blažíček a Kropáček)

Kopie: „(z lat.), opakování nebo napodobení uměleckého díla jinou rukou, nejčastěji k účelům sběratelským nebo studijním. Kopie může být provedena i v jiném materiálu nebo měřítku, jde-li však o záměrně podvrženou kopii místo originálu, jde o falzum.“ (Blažíček a Kropáček)

Redukce: „zmenšenina známého sochařského díla starého nebo nového, prováděná zpravidla mechanickou cestou, často odlitá do bronzu, určená v několika kusech pro zvláštní, např. pamětní účel nebo vydávaná v sérii pro obchod.“ (Blažíček a Kropáček)

Reprodukce: „ruční nebo technická kopie či opakování uměleckého díla pro účel rozmnožení (ale i padělání).“ (Lotter a Henckmann)

V oblasti kulturního dědictví jsou zvláštním typem r-k repliky jeskyní, např. ve Francii, zhototované v kontextu rozvoje cestovního ruchu s cílem ochrany prehistorických originálních výtvorů (např. jeskyně Lascoux II, viz [1], otevřená roku 1983 nebo r. jeskyně Chauvet, viz [2]).

Související pojmy: → falzum, → práva autorská, → umění, → originál, → unikát, → kopie, → reprodukce, → umění prehistorické.

L:
Kolektiv autorů pod vedením Jiřího Krause. Nový akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2007.
Universální lexikon umění. Praha : Grafoprint-Neubert, 1996.
BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991.
LOTTER, HENCKMANN. Estetický slovník. Praha : Svoboda, 1995.
PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 86.

Barbora Mitošinková 17.9.2012, Tomáš Pek 5.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Barbora Mitošinková, Quido Meruňka, Zofka777