Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Renesance karolínská

R.k. je pojem označující období vlády Karla Velikého (768-814), tj. i období kulturního a náboženského rozvoje Francké říše.

Renesancí je myšlen kulturní rozvoj podporovaný panovnickým dvorem a kopírujícím antické vzory ve snaze zlepšit vzdělanostní úroveň kléru, a tak prosazovat misijní záměry římsko-papežské církve. Podstatnou složkou r.k. byla tradiční antická vzdělanost a na ní založené písemnictví. Vyhotovení věrohodných textů a prací o biblických postavách, stejně jako zajištění latinské literatury byl přikládán velký význam, výsledkem čehož byl vznik sítě klášterních center a v nich vybudovaných skriptórií, knihoven a škol, v nichž bylo pěstováno a podporováno i tzv. "sedm svobodných umění", která se stala základem přirozeného vědění.

Po reformě písma se rozšířil nový typ písma - karolínská miniskula, která vyhovovala administrativním potřebám říše Karla Velikého. Rozvíjelo se i umění iluminace, které se prakticky projevilo v evangeliích.

Díky k.r. má dnešní Evropa k dispozici množství přepsaných antických děl; v karolínském období byly také založeny mnohé významné kláštery, např. ve městech Corbie, Tourus, Fulda, Reichenau, St. Gallen. Při klášteře v St. Gallenu ve Švýcarsku se zachovala kresba plánu z 9. století, z níž lze odvodit, jak tento klášter, založený v roce 614, vypadal. R.k. obnovovala latinskou křesťanskou antiku, měla ale i pochopení pro tradici řeckého křesťanského neoplatónismu.

U vzniku r.k. stála řada významných osobností z celé Evropy, které dvoru Karla Velikého dodávaly význam a vážnost. Jmenovat lze např. Anglosasa Alkuina, Ira Dungala, Longobarda Pavla Diakóna, Vizigóta Theodulfa, Petra z Pisy či Franka Einharta.

Alkuin (735-804) byl nejvýznamnější postavou r.k. Byl to anglosaský mnich přednášející v klášteře v Yorku, který rozvíjel sedm svobodných umění. V Cáchách vedl palácovou školu a byl i "ministrom školství a kultury" Karla Velikého; poskytl školám učebnice čerpající z klasiků; rozčlenil program výuky na triádu (tzv. trivium) - tj. gramatiku, rétoriku a dialektiku.

Mezi dochované památky karolínského období patří např. kaplička u paláce v Cáchách, která je nejvýznamnější památkou karolínského umění; zlatnické a řezbářské práce (do slonoviny); karolínské miniatury, které si nechal vyrábět sám Karel Veliký pro sebe a své nejbližší apod.

R.k. jako směr upadla po smrti Karla Velikého v roce 614.

L: DOMANKOŠ, Marián. Svetové dejiny I.. Bratislava : Eurolitera, 2008, s. 198-201.

Související pojmy: → renesance, → písmo, → řezbářství, → miniatura, → umění renesanční, → umění antické, → skriptórium, → kaplička, → rétorika.

Natálie Malcová 9.11.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777