Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Remix culture (remixová kultura)

Pojem r.c. označuje 1. společnost, resp. kulturu takové společnosti, jež nejen umožňuje, povoluje, ale i povzbuzuje vznik odvozených děl (kombinováním nebo úpravami stávajících materiálů); nebo 2. současný globální trend, umožňující a usnadňující „tvůrčí“ aktivity pomocí digitálních a informačních technologií, kulturního softwaru a obecně nových médií (zejména internetu, sociálních sítí); 3. kreativita podporovaná novými technologiemi; 4. soubor projevů a forem, které se uskutečňují prostřednictvím technik remixu v rámci celé naší kultury (Fendrychová).

Bourriaud charakterizuje r.c. následovně: „Dnešní umělci tak formy spíše programují, než že by je vytvářeli: nepřetvářejí látku v surovém stavu (bílé plátno, hlínu atd...), nýbrž používají to, co už je dáno. Pohybují se v prostředí prodávaných výrobků, v prostředí již existujících forem, již vydaných signálů, již postavených budov, v prostředí tras vytyčených jejich předchůdci, takže umělecké pole nepovažují za jakési muzeum obsahující díla, jež se sluší citovat či „překovávat“.

Lessig zase r.c. charakterizuje slovy: „The interesting part of remix isn‘t something new. All that‘s new is the technique and the ease with which the product of that technique can be shared. It is creativity supported by new technology.“

Kelly v rámci r.c. vyzdvihuje významnou roli počítačů, internetu, sociálních sítí a open source softwaru (např. programů simulujících hru na klavír, 3D modely krajiny; nástrojů podporujících sdílení, propojování, koordinaci a další typy sociální spolupráce v otevřené internetové komunitě).

Související pojmy → remix, → mashup, → práva autorská, → copyright, → média nová, → kultura síťová, → eklektismus.

L: BOURRIAUD, Nicolas (2004). Postprodukce. Praha : Tranzit, s. 8, 104 s.; LESSIG, Lawrence (2008). Remix. Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. New York : Penguin, s. 105, 352 s. Přístup z: [1]; KELLY, Kevin (2009). Nový socialismus. Živel magazín 30/2009. Praha : Dalibor Kubík, s. 76-81; FENDRYCHOVÁ, Tereza (2010). Hledání společného jmenovatele – REMIX jako jednotící princip v současné kultuře. Diplomová práce, Filosofická fakulta, Masarykova universita v Brně, 61 s.

Eva Heřmanová 21.8.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777