Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Relikvie

(z lat. reliquiae = ostatky, pozůstatky)

1. hmotné ostatky svaté osoby nebo její osobní věci. Pro věřící zpřítomňují svatou osobu a vlivnost jejích přímluv u Boha. Kult ostatků započal v době prvních křesťanských mučedníků. Nejprve se nad hroby mučedníků stavěly kostely; oltář se umísťoval přímo nad hrob. Posléze se r. uschovávaly uvnitř oltáře.

První zaznamené uctívání r-í. svatých pochází z r. 156–7 – r. sv. Polycarpa jsou zde popsány jako „dražší než drahokamy a milejší než zlato“ a doporučuje se je proto uctívat na místě, kde byly položeny. Kult se brzy rychle rozšířil. V Římě byl vázán na katakomby, kde se konaly bohoslužby; od 4. stol. se konaly mše nad hrobem mučedníků. Rozdělení těl bylo v římském právu nejprve zakázáno, povoleno bylo až koncilem v Nicaei (787); bylo určeno, že žádný kostel nemůže být bez r. vysvěcen a poptávka tedy převyšovala nabídku. V pravoslaví bylo uctívání r-í. povoleno až koncilem v Konstantinopoli (1084); uctívání ikon zde má mnohem hlubší tradici.

Význam uctívání r-í. vzrostl během křížových výprav, kdy bylo mnoho, často falešných r-í. přinášeno do Evropy. Mnoho r. bylo ukradeno nebo odkoupeno po dobytí Konstantinopole r. 1204 při 4. křížové výpravě. Uctívání r-í. podněcovalo nové poutě a ovlivňovalo prostorové uspořádání kostelů.

R. se uctívají i v jiných náboženstvích, např. v Buddhismu. Lidé věřili v jejich léčivou a zázračnou moc – stopy zázračného působení r-í. lze najít jak ve Starém zákoně (např. Eliášův plášť), tak v Novém zákoně (léčivá síla kapesníku, který se dotkl těla sv. Pavla).

R. jsou uchovávány v honosných relikviářích. Velmi často jsou opatřeny tzv. autentikou potvrzující jejich pravost.

2. drahá nebo milá památka po někom nebo na něco.

Související pojmy: → relikviář, → katakomby, → tradice, → koncil, → kult, → ikona, → turismus poutní, → turismus náboženský, → pouť náboženská, → místo poutní.

L: CROSS, F a E LIVINGSTONE. The Oxford dictionary of the Christian Church. London : Oxford University Press, 1974, xxxi, 1518 s. ISBN 0192115456, s. 1149– 1150; RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 2005. s. 311; Relikvie. Příruční slovník jazyka českého [on-line databáze]. Ústav pro jazyk český AV ČR: Praha 1 [cit. 2013-4-8]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 12.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777