Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Rekonstrukce

Pojem r. neboli znovuzřízení nebo znovuvytvoření zpravidla představuje zásahy do konstrukčních částí objektu včetně dílčí náhrady starých konstrukcí za nové. R. se uplatňuje zejména tam, kde došlo k destrukci či havárii objektu a kde je účelné zachovat alespoň vnější hmotnou skladbu. Zpravidla se r. doplňují chybějící závažné části památky, a to nejčastěji na základě dochovaného vzorového původního prvku; r. se památka uvádí do relativně původního stavu z hlediska funkčnosti.

Vedle tohoto "hmotného" významu z oblasti stavební a památkové je pojem r. užíván i v dalších spojeních: r. kresebná a r. historická (tj. → reenactment) ve smyslu co nejpravdivějšího rekonstruování historických objektů a reálií života v různých uplynulých epochách.

V souvislosti s rozvojem informačních technologií se uplatňují i virtuální r. Tak jsou zpravidla označovány počítačové "vizualizace", vnímané na monitorech PC, tabletů či "chytrých telefonů". Slouží k vytvoření možnosti pozorovat původní podobu zaniklých staveb, dřívějších podob historických interiérů staveb, zaniklých barevných povrchových úprav sochařských děl apod., případně jimi a kolem nich "virtuálně" procházet. Počítačové "vizualizace" se rozvinuly nejprve v projektové praxi architektů či ve filmové animaci. Jde o zvláště názornou pomůcku výuky.

Související pojmy: → památka, → oprava památky, → bossa, → rehabilitace, → ruina, → rekonstrukce náznaková, → rekonstrukce kresebná, → rekonstrukce historická, → reenactment, → animace, → model.

L: PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 86.

Odkazy: kresebná (historická, 2D) rekonstrukce (retrokresby) [1], počítačová (historická, 2D) rekonstrukce [2], [3], virtuální (historická, 3D) rekonstrukce [4], [5], [6], virtuální (historická, 3D) animace [7] versus 3D vizualizace ("rekonstrukce") zemského povrchu [8], tj. terénu, objektů stávajících či teprve z hlediska výstavby plánovaných.

Tomáš Pek, Eva Heřmanová 4.2.2013, Jan Sommer 18.10.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, MONUDET, Quido Meruňka, Zofka777