Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Regenerace

Pojem r. v obecném významu obroda, znovuzrození.

V původním významu v biologii jde o 1. proces opravy poškozených tkání, ale i nahrazení ztracených tkání, orgánů nebo končetin.

V architektuře a urbanismu je pojem nejčastěji užíván v sousloví r. měst, r. městských částí, r. sídlišť a představuje proces, resp. postupy, kterými se do daného území, popř. objektu navrací jeho původní nebo základní funkce. Proto je u r. historických částí měst, resp. i u r. jednotlivých památek důležitým požadavkem to, aby se po r. nestaly jen turistickým skanzenem či jen muzeem.

Související pojmy: → revitalizace, → asanace, → obnova památky, → skanzenizace, → turismus kulturní, → destinace.

L: PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 86.

Tomáš Pek, Eva Heřmanová 4.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777