Z Arts Lexikon
Verze z 1. 8. 2016, 18:49, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Realismus socialistický

R.s. je 1. umělecké hnutí či umělecký směr, který fungoval primárně jako ideologický nástroj pro politickou, morální a estetickou výchovu. Prosazoval se postupně ve všech oblastech umění (architektura, literatura, sochařství, vizuální umění, hudba, divadlo, kinematografie) a v utváření vizuální podoby veřejného prostoru. Měl za úkol vyzdvihovat ideál revoluce a sílu kolektivu. Jeho hlavním cílem bylo odrážet hodnoty bolševismu (komunismu) a úspěchy tohoto režimu. Umění bylo určeno pro masové publikum a muselo být proto srozumitelné a universální. Díla musela zobrazovat statečnost, hrdinství a optimismus napomáhající k budování komunismu; obvykle popisovala boj dělnické třídy a hrdinství vůdčích osobností komunistického hnutí. Znakem r-u. s-ého v Sovětském svazu byla tvrdá cenzura ostatních uměleckých směrů (symbolismus, kubismus, impresionismus) a potlačování individuality tvůrců. Za nejdůležitější znaky r-u.s-ého jsou označovány lidovost, typizace (schematizace) a monumentalita. Objektem zájmu r-u.s-ého je skutečnost v celé její šíři a rozmanitosti, především však člověk a společnost. Podstatou r-u.s-ého jsou revolučně humanistické ideje (rozvoj všech nejlepších sil a schopností člověka).

Podle Wikipedie bývá jako r.s. (zkracováno někdy také i jako sorela nebo hovorově socrel) označován 2. umělecký směr, který byl schválen roku 1932 Ústředním výborem Komunistické strany Sovětského svazu jako oficiální směrnice primárně pro literaturu, výtvarné umění a hudbu. Později byl závazný i v ostatních socialistických zemích. Ideově vychází z oslavy vládnoucího režimu, má poukazovat na jeho úspěchy v reálném životě lidí.

V literatuře se projevoval budovatelskými romány a schematizací postav i prostředí – děj se většinou odehrával buď na venkově nebo v továrnách a kladné postavy byly oddanými členy komunistické strany nebo dělníky, záporné pak intelektuálové, kulaci a „imperialisté“. Díla r-u.s-ého byla tvrdě ideologicky orientovaná, a to často na úkor umělecké kvality i pravdivosti (r.s. je vlastně protimluv, protože více než realitu zobrazoval ideologická přání režimu). Za jeho předchůdce lze považovat proletářskou literaturu. V literatuře r.s. proniká v průběhu 20. let do dalších evropských zemí a stává se i součástí světové literatury a umění.

Ve filmové tvorbě byla pro r.s. typická především velká gesta, optimismus, propaganda a stylizované herectví. Mezi nejznámější díla patří filmy Alexandr Něvský a Ščors. Alexandr Něvský z roku 1938 od Sergeje Ejzenštejna popisuje příběh Knížete, který roku 1242 svolal lidovou armádu, aby z Kyjevské Rusi vyhnal německé rytíře. Ščors, natočen roku 1939 Alexandrem Dovženkem a Julijí Solncevou, pak pojednává o vojácích z oddílu bolševických ukrajinských partyzánů, kteří oslavují osvobození Kyjeva roku 1918. Mezi další filmová díla r-u.s-ého patří Zlaté hory (1931, Jutkevič), Dezertér (1933, Pudovkin), Požár na dálném východě (1935, Dovženko) nebo Moje univerzity (1940, Donskoj).

Hlavními představiteli r-u.s-ého v Československu byli např. spisovatelé S. K. Neumann, J. Wolker, I. Olbracht, M. Majerová, M. Pujmanová, V. Řezáč, J. Poničan, L. Novomeský, P. Jilemnický, F. Kráľ, P. Horov, A. Plávka, v divadle E. F. Burian, Š. Králik, ve filmu M. Frič, K. Plicka, ve výtvarném umění J. Grus, J. Brož, A. Zábranský, C. Majerník, J. Želibský, J. Mudroch. (CoJeCo)

Související pojmy: → umění, → kolektivismus, → publikum, → cenzura, → film, → kinematografie, → týdeník filmový, → gesto, → propaganda, → architektura, → architektura socialistická, → literatura, → literatura proletářská, → román budovatelský, → sochařství, → umění vizuální, → umění výtvarné, → divadlo, → drama budovatelské, → hudba, → prostor veřejný, → umění ve veřejném prostoru, → dům kolektivní, → monument, → pomník, → realismus, → symbolismus, → kubismus, → impresionismus, → sociologie umění, → retro, → retrostyl.

L:
JANÁČEK, Pavel. Socialistický realismus: co s ním? A2, č. 22, 2007. ISSN 1803-6635 [online]. Přístup z: [1]
BERGAN, Ronald. --ismy: jak chápat film. V Praze : Slovart, 2011.

Odkazy:
Totalita.cz. Socialistický realismus [online]. [cit. 2016-05-11]. Přístup z: [2]
Encyklopedie CoJeCo. Heslo Socialistický realismus. [online]. Přístup z: [3]
Wikipedie. Heslo Socialistický realismus. [online]. Přístup z: [4]
Česká televize. ČT24. Socialistický realismus. [online]. Přístup z: [5]
Projekt Vetřelci a volavky. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR. [online]. Přístup z: [6]

Monika Ferbasová 11.5.2016, Eva Heřmanová 1.8.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Towmonna, Zofka777