Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Quattrocento

Q. je 1. zkratka millequattrocento, italsky doslova čtyři sta. V umělecko-historické literatuře se tímto pojmem označuje 2. dobové italské umění 15. století.

Q. je italské označení období mezi lety 1400-1500, nazývané také ranou renesancí. Quattrocentisty jsou nazýváni jen italští umělci tohoto období. Mezi hlavní umělce q-a patřil stavitel Filippo Brunelleschi, sochaři Donatello, Lorenzo Ghilberti a Luca della Robbia, malíři Masaccio, Ghirlandajo, Filippo Lippi, Andrea Mantegna a Fra Angelico.

Obdobným způsobem je označeno italské umění od 13. století: duecento, dále trecento, quattrocento, cinquecento, siecento, settecento, ottocento, novecento.

Související pojmy: → umění, → středověk, → stavitelství, → malířství, → renesance, → trecento, → cinquecento

L:
BLAŽÍČEK, Oldřich, KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění. Praha : Aurora, 2013, s. 340.
BALEKA, Jan. Výtvarné umění. Praha : Academia, 1997, s. 300.

Odkazy:
Britannica.com. Heslo Quattrocento [online]. Přístup z: [1]

Tereza Čumrdová, 21.11.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Tereza Čumrdová, Zofka777