Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Purismus

P. je rigorózní snaha o absolutní slohovou čistotu, očištění v tvorbě, v historizující architektuře a v památkové péči 19. století, obnova památky v původní slohové podobě odstraněním pozdějších přídavků, ale také doplněním chybějících částí v tvarech původního slohu, i když pro ně není jasných dokladů.

P. způsobil velké škody zvláště v 19. století, kdy bylo např. v gotických kostelích zničeno hodně cenného zařízení z pozdějších slohových období a nahrazováno díly neogotiky. Puristicky rekonstruovaná stavba působila vzorníkovou neživotností. Dnes je p. do jisté míry či zcela zavržen.

V Čechách byl významným neogotickým restaurátorem v puristickém duchu Josef Mocker, který tak rekonstruoval řadu středověkých památek. K jeho přednostem patřilo zpracování kvalitní dokumentace ke každé restaurované stavbě. Jeho restaurátorské práce kritizovali již jeho současníci pro odklon od původního charakteru staveb. Mezi jeho nejvýznamnější dílo patří puristická přestavba hradu Karlštejn či zachování množství stavebních článků z dob gotiky u Prašné brány.

Ve výtvarném umění 20. století značí p. rovněž směr, snažící se o čistotu uměleckých prostředků, libující si v jednoduchých, čistých, nezdobených tvarech. Uplatnil se v malířství a sochařství, zejména však v architektuře, kde podstatně přispěl k vytvoření výrazových prostředků moderní architektury. Šlo o snahu maximálně oprostit stavbu od dekoru a uplatnit samotnou konstrukci, barvu a strukturu stavebního materiálu. Výsledného architektonického díla mělo být dosaženo co nejmenšími prostředky. Tato tendence se objevila v pozdní geometrické secesi, kdy významnými představiteli byli vídeňský architekt Otto Wagner či Adolf Loos, z mladších architektů také Čech Bedřich Feuerstein. Z p-u se později vyvinul funkcionalismus a také konstruktivismus.

Související pojmy: → sloh, → architektura, → architektura moderní, → secese, → funkcionalismus, → konstruktivismus, → dílo, → péče památková, → obnova památky, → evidence památek, → gotika, → kostel, → neogotika, → stavitelství, → umění výtvarné, → malířství, → sochařství, → dokumentace, → restaurování, → přestavba, → hrad.

L:
KOCH, Wilfried. Evropská architektura – encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : UNIVERSUM, 2012, s. 484.
BLAŽÍČEK, Oldřich J. a kol. Slovník památkové péče. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1962, s. 175.
CHYTIL, Karel. O historickém a stavebním rázu Prahy. Praha : vlastním nákladem, 1916, s. 57-61.

Šárka Hochová 13.12.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Sharky, Zofka777